Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościJest decyzja wojewody ws. geotermii w Turku! Co dalej z inwestycją?

Jest decyzja wojewody ws. geotermii w Turku! Co dalej z inwestycją?

Dodano: , Żródło: LM.pl
Jest decyzja wojewody ws. geotermii w Turku! Co dalej z inwestycją?
Turek

Starosta turecki będzie musiał ponownie rozpatrzyć wniosek PGKiM w Turku o pozwolenie na budowę ciepłowni geotermalnej. Taką decyzję podjął wojewoda wielkopolski na podstawie skargi wniesionej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na decyzję starosty.

PGKiM w Turku złożyło do starosty tureckiego wniosek o pozwolenie na budowę ciepłowni geotermalnej. To ogromna inwestycja warta ponad 61 mln zł. 28 mln zł stanowi dofinansowanie, które miejska spółka pozyskała z NFOŚiGW. W październiku starosta turecki odmówił wydania pozwolenia. Powodem był m.in. zapisy miejscowego planu zagospodarowania, które (zdaniem starostwa) uniemożliwiały budowy ciepłowni o takiej mocy. Nie zgodziło się z tym PGKiM, które decyzję starosty zaskarżyło do wojewody wielkopolskiego

Ten zaś właśnie przychylił się do skargi miejskiej spółki, decyzję starosty uchylił, a sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu wojewoda wielkopolski wykazał, że starosta pierwotnie niepełnie wskazał podstawę prawną, która wymagała od PGKiM uzyskania decyzji środowiskowych. W lipcu oparł się bowiem na zapisie mówiącym o poborze wód podziemnych lub sztucznych systemów zasilania wód podziemnych. Tymczasem woda geotermalna kwalifikowana jest jako kopalina, co zresztą sam starosta przyznał, ale dopiero w październiku w uzasadnieniu odmowy przyznania pozwolenia na budowę. – Z powyższego powodu pozbawione podstawy prawnej jest wymaganie decyzji środowiskowej na urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych – czytamy w decyzji wojewody.

Starosta nie określił również, czy inwestycja obejmuje realizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW.  – Nie sposób uznać, że przekazanie energii cieplnej poprzez jej wymianę (z wody termalnej na wodę ściekową) jest wytwarzaniem energii. Określona w projekcie budowlanym maksymalna do uzyskania moc cieplna wynosząca 4,3 MW, uzyskiwana w oparciu o geotermię i pompy ciepła, nie może być utożsamiana z mocą urządzeń wytwarzających energię z odnawialnego źródła energii, a tym samym nie może służyć bezpośrednio za parametr w ramach oceny zgodności inwestycji z planem miejscowym – czytamy w uzasadnieniu.

Wojewoda wskazał również na szereg mniejszych uchybień, np. zbyt krótki czas na zapoznanie się z aktami sprawy, czy żądanie przedstawienia rzutu konstrukcji dachu projektowanego budynku oraz warunków technicznych dotyczących dostaw wody do celów przeciwpożarowych.

Starosta turecki nie chciał dzisiaj komentować sprawy. W czwartek wydał zaś komunikat. – W toku postępowania zostaną uwzględnione uwagi przedstawione przez Wojewodę Wielkopolskiego, w tym uwagi dotyczące uzupełnień w dokumentacji leżących po stronie inwestora. Starosta Turecki nie zajmuje stanowiska w przedmiotowej sprawie w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego – czytamy w oświadczeniu.

Zgodnie z decyzją wojewody starosta będzie musiał jeszcze raz procedować wniosek o pozwolenie na budowę geotermii. Komunikat wydało też PGKiM w Turku. – Niestety, z powodu decyzji podjętej przez starostę tureckiego opóźnia się rozpoczęcie budowy instalacji geotermalnej o wartości ponad 61 mln zł. Z tego też powodu miasto może stracić dofinansowanie tj. ponad 28 mln zł. Nie zgadzamy się, aby takie działania starosty Dariusza Kałużnego hamowały szansę na rozwój miasta Turku – czytamy w piśmie od miejskiej spółki.

fot. PGKiM Turek

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole