Skocz do zawartości
Polska

Wybory samorządowe 2024 na LM.pl

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościKleczew. Niemal wszystkie podatki wzrosną. Jest wyjątek

Kleczew. Niemal wszystkie podatki wzrosną. Jest wyjątek

Dodano: , Żródło: LM.pl
Kleczew. Niemal wszystkie podatki wzrosną. Jest wyjątek
Kleczew

W przyszłym roku wzrosną w gminie Kleczew podatki od nieruchomości i rolny. Bez zmian natomiast pozostanie stawka podatku od środków transportowych. Takie decyzje podjęła we wtorek Rada Miejska w Kleczewie.

Obecni we wtorek radni (a było ich tylko dziesięciu, w głosowaniach nie brali udział Dariusz Michalak, Andrzej Pawlaczyk, Maciej Trzewiczyński, Jacek Tylman i Dominika Woźniak) jednomyślnie zdecydowała o zmianach w stawkach podatków na 2024 r.

O cztery złote wzrośnie podstawa do obliczania podatku rolnego. Chodzi o cenę skupu żyta. Maksymalna stawka na przyszły rok mogła wynieść 89,63 zł za jedną decytonę. Radni mają prawo ją obniżyć i zrobili to – do 58 zł. Ale to i tak więcej, niż stawka obowiązują w tym roku, która wynosi 54 zł.

Wzrosną również stawki podatku od nieruchomości. Zdecydowana większość podniesiona została zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Finansów, która opierała się o wskaźnik inflacji wynoszący 15%. Wyjątkiem były stawki od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części oraz od gruntów pozostałych od powierzchni do 9999 m2. Te dwie kategorie wzrosną tylko o połowę.

Chcemy pochylić się nad mieszkańcami, których budżety są z każdym rokiem coraz bardziej obciążane – przekonywał burmistrz Mariusz Musiałowski. Jak oceniał, budżet nie dozna z powodu tego mniejszego wzrostu znaczącego uszczerbku.

Jednocześnie Rada Miejska w Kleczewie postanowiła pozostawić bez zmian stawkę podatku od środków transportowych. – Z uwagi na bardzo dynamiczną i nieprzewidywalną sytuację w sekcji transportu – tłumaczył burmistrz. – Wszyscy widzimy, co się dzieje z paliwami. Tak naprawdę trudno odgadnąć, ile te paliwa powinny kosztować. Polityka cenowa naszego koncernu paliwowego była nieprzewidywalna. Gdy ceny ropy rosły na stacjach benzynowych malały. Teraz gdy ropa taniała, na stacjach był gwałtowny wzrost.

Stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku:
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,93 zł 
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 27,24 zł
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,49 zł
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,75 zł
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,16 zł
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków letniskowych (wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę, w którym określono, że jest to budynek letniskowy) – 11,16 zł
– od 1 m2 pozostałych budynków lub ich części – 8,36 zł
– od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
Od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 1,34 zł
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 6,66 zł
– od 1 m2 gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,70 zł
– od gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Bz – 0,71 zł
– od gruntów pozostałych od powierzchni do 9999 m2 – 0,48 zł   
– od gruntów pozostałych od nadwyżki powierzchni pow. 9999 m2 – 0,63 zł
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 4,39 zł

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole