Skocz do zawartości
Polska

Wybory 2024: Konin bez otwartej debaty. Piotr Korytkowski gotów, jego rywal nie

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościKoło pionierem energetyki geotermalnej w regionie. Ciepło dla miasta

Koło pionierem energetyki geotermalnej w regionie. Ciepło dla miasta

Dodano:
Koło pionierem energetyki geotermalnej w regionie. Ciepło dla miasta
Ekologia

Historyczna chwila dla miasta. Geotermia Koło gotowa do działania. Ciepło do miasta popłynie w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Inwestorzy, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, projektanci podpisali ostateczne protokoły. – Nie przesadzę, jeśli powiem, że jest to historyczny moment zarówno dla spółki, jak i miasta. Czekaliśmy na to kilkadziesiąt lat – powiedział Przemysław Stasiak, prezes Geotermii Koło. Zakończyła się budowa. Nowe obiekty są gotowe do eksploatacji. - Udało się to zrobić  zgodnie z harmonogramem, wykonawca stanął na wysokości zadania, instalacja bez uwag. W niedługiej przyszłości będziemy mogli korzystać z tego dobrodziejstwa, które mamy. 

Gospodarz miasta podziękował całej załodze spółki ciepłowniczej, która niestrudzenie prowadziła tę inwestycję aż do szczęśliwego finału. – Mamy ósmą ciepłownię geotermalną w Polsce, co jest dla nas powodem do dumy. Przyczynek do tego, aby dalej myśleć o rozwoju Koła w innych obszarach - powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski. - Niewiele jest takich przełomowych momentów w historii Koła. Pierwszy to 1362 rok, czyli lokacja miasta. Potem już tylko kilka wydarzeń w naszym grodzie nad Wartą. A jedno z nich, które wprowadza miasto na nowe drogi rozwoju, jest właśnie protokolarny odbiór wybudowanej ciepłowni geotermalnej.

Podpisywanie trwało kilka minut. Oddanie obiektu energetycznego do użytkowania to proces. Zakończyły się prace budowalne. Wszystkie urządzenia zostały zamontowane, uruchomione i sprawdzone. Odbyły się rozruchy technologiczne, a więc instalacja jest sprawna i gotowa do użycia. – Kolejnym etapem jest uzyskanie koncesji, pozwoleń na eksploatację zarówno złoża geotermalnego, jak i wytwarzanie ciepła i przekazanie do sieci ciepłowniczej. Mam nadzieję, że nastąpi to w pierwszym kwartale przyszłego roku - powiedział prezes Przemysław Stasiak. 

Inwestorzy nie kryją radości, że sfinalizowano tę inwestycję w teminie. Po drodze odczuli zarówno pandemię, która pokrzyżowała plany, jak i wojnę w Ukrainie. Udało się jednak to zrobić do końca 2023 roku, czego wymagał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wniosek o dofinansowanie budowy kolskiej ciepłowni złożono w maju 2019 roku. Wówczas koszt nie przekraczał 31 mln złotych netto. Wybuchła wojna, pandemia, co spowodowało, że zostały przerwane łańcuchy dostaw. Znacząco zdrożały materiały budowlane. Ostatecznie koszt inwestycji wzrósł do 67 mln złotych netto. Dzięki kolejnemu dofianansowaniu, o które zabiegały władze miasta i spółki, można było kontynuować budowę. – Nie jesteśmy koncernem energetycznym, ale niewielką spółką, która musiała borykać się z wieloma problemami. Mamy jednak nowe źródło ciepła dla miasta – podsumował prezes Stasiak.

Obok nowoczesnej instalacji geotermalnej z nowym logo, pozostanie górujący nad miastem komin. Są już pomysły na szersze wykorzystanie tego źródła ciepła, między innymi do celów rekreacyjnych, ale także całkowite odejście od węgla. A komin pozostanie wówczas jako relikt. Geotermia Koło otwiera bowiem nowy rozdział w historii miasta.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole