Skocz do zawartości
Polska

Wybory samorządowe 2024 na LM.pl

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościKonin. Zmalała „luka śmieciowa”. Odpadów produkujemy coraz więcej

Konin. Zmalała „luka śmieciowa”. Odpadów produkujemy coraz więcej

Dodano: , Żródło: LM.pl
Konin. Zmalała „luka śmieciowa”. Odpadów produkujemy coraz więcej
Gospodarka odpadami

Ponad dziewięć tysięcy osób nie odliczyło się w konińskim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. Liczba wyprodukowanych przez mieszkańców śmieci wzrosła zaś o niemal 15%.

Urząd Miejski w Koninie przedstawił analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 r. Sytuacja jest lepsza, niż w 2020 r. W systemie wciąż istnieje luka, ale liczba mieszkańców nieskładających deklaracji jest mniejsza. Miasto wypełniło również wymagany poziom recyklingu. Największym problemem jest wzrastająca ciągle liczba odpadów.

Wciąż dużo budujemy, ale mniej zamawiamy online

W 2021 r. koninianie wyrzucili do śmieci niemal 44,2 tys. ton odpadów. To duży wzrost w porównaniu do 2020 r. – o ponad 5,6 tys. ton (14,6%). Najwięcej było odpadów niesegregowanych (niemal 50,6%, ale ten odsetek spadł w porównaniu do roku 2020), odpadów biodegradowalnych (niemal 14,2%) oraz odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów (niemal 8,7%).

Zeszły rok po raz kolejny przyniósł znaczny wzrost tego typu odpadów – było ich ponad dwukrotnie więcej, niż w 2020 r. Rosły także liczby podobnych śmieci: zmieszanych odpadów z betonu i zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu. Wskazuje to jednoznacznie, że budowlano-remontowy boom w Koninie (podobnie, jak w Polsce) trwa w najlepsze.

Co ciekawe, znacznie zmniejszyła się natomiast liczba wyrzucanych do śmieci opakowań z papieru – o niemal 80%. W 2020 r. było ich rekordowo dużo, co było spowodowane najprawdopodobniej pandemią i wzrostem zainteresowania zakupami online i dostarczaniem przesyłek. W zeszłym roku, w związku z zakończeniem lockdownów, tych opakowań było już znacznie mniej.

Recykling na dobrym poziomie. Na razie

W tym roku zmienił się sposób obliczania poziomu recyklingu odpadów. Konin wymagany wskaźnik 20% osiągnął. W 2021 r. do ponownego użycia i recyklingu odzyskano w mieście 28,17% odpadów. Władze miasta na tym poprzestać jednak nie mogą, ten poziom z roku na rok będzie musiał bowiem rosnąć. W 2022 r. prawo wymagać będzie recyklingu już 25% odpadów, a docelowo w 2035 r. ma ten wskaźnik osiągnąć poziom aż 65%.

W zeszłym roku wzrósł odsetek odpadów składowanych – z 7,8% do ponad 12,3%. Tradycyjnie zaś Konin nie ma żadnego problemu ze wskaźnikiem bioodpadów przekazanych do składowania. Wynosi on 0% dzięki istnieniu Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. 

W systemie brakuje dziewięć tysięcy osób

Po dobrym finansowo 2020 r., zeszłe dwanaście miesięcy przyniosły stratę w systemie gospodarowania odpadami. Wpływy co prawda były wyższe, niż zakładano – udało się pobrać ponad 13,49 mln zł wobec zakładanych 13,48 zł. To nie wystarczyło jednak do zbilansowania systemu. Zabrakło niemal 123 tys. zł.

Wciąż zbyt mało jest deklaracji od mieszkańców. Ich liczba wzrosła w porównaniu do 2020 r. o 71 i wynosi 58 223. Ale zameldowanych na koniec roku w Koninie było 67 392 mieszkańców. Brakuje więc ponad dziewięć tysięcy osób. „Luka śmieciowa” zmniejszyła się, ale wciąż pozostaje spora. Do końca wyeliminować jej się na pewno nie da, część zameldowanych w Koninie osób bowiem rzeczywiście tu nie mieszka – pracuje zagranicą lub studiuje w innych miastach.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole