Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościNaukowcy będą oceniać lokalizacje elektrowni jądrowej w Pątnowie

Naukowcy będą oceniać lokalizacje elektrowni jądrowej w Pątnowie

Dodano:
Naukowcy będą oceniać lokalizacje elektrowni jądrowej w Pątnowie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wody Polskie oraz ZE PAK podpisały w Poznaniu list intencyjny w sprawie współpracy. Ma ona polegać na prowadzeniu badań i analiz przyrodniczych oraz wdrażaniu rozwiązań technicznych, które poprawią stan środowiska w regionie z uwzględnieniem inwestycji w odnawialne źródła energii i atom.

Jak czytamy w komunikacie ZE PAK aby zapobiegać niekorzystnym zmianom klimatycznym oraz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednio przygotowanej transformacji. Działania sygnatariuszy listu mają przede wszystkim dotyczyć oceny lokalizacji elektrowni jądrowej w Pątnowie, odbudowy zasobów wodnych Wschodniej Wielkopolski, a także trwającej już rewitalizacji terenów górniczych i przemysłowych.

- Dzięki współpracy możliwe będzie wypracowanie najdogodniejszych rozwiązań, które pozwolą na realizację działań, zmierzających do poprawy stosunków wodnych na obszarze z największym deficytem wody w kraju. Ze wstępnych szacunków wynika, że na analizowanym obszarze powinniśmy poprawić ten wskaźnik o blisko 1 mld m3, co pozwoli na zaspokojenie obecnych oraz przyszłych potrzeb wodnych gospodarki i energetyki w środkowo-zachodniej Polsce - mówił Krzysztof Woś prezes Wód Polskich.

Od dziś partnerem tego przedsięwzięcia stał się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Jak podkreślał rektor UPP Krzysztof Szoszkiewicz, uczelnia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, prowadzi nowatorskie badania. - Także dzięki doskonałemu i unikalnemu wyposażeniu wielu jednostek w aparaturę nowoczesnej generacji możliwe jest prowadzenie przez naszą uczelnię projektów we współpracy z otoczeniem krajowym, jak i zagranicznym – tłumaczył Krzysztof Szoszkiewicz.

- Działania podejmowane przez ZE PAK S.A. w ramach transformacji energetycznej są najbardziej ambitnym przedsięwzięciem tego typu w Polsce. Istotna zmiana profilu produkcji Spółki i definitywne odstąpienie od planów dalszych eksploatacji odkrywek wiąże się z koniecznością wykonywania szeregu badań środowiskowych i technicznych, zarówno na potrzeby nowych źródeł wytwarzania energii, jak i porządkowania gruntów po zakończonej działalności węglowej. Porozumienie ZE PAK S.A. z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie gwarantuje bezpieczne dla ludzi i środowiska przeprowadzenie transformacji energetycznej naszego regionu, szczególnie w aspekcie odbudowy stosunków wodnych i rekultywacji gruntów, a także zmierzenie się od strony środowiskowej z gigantycznym wyzwaniem, jakim jest projekt budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie – komentował prezes ZE PAK S.A. Piotr Woźny.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole