Skocz do zawartości
Polska

Wybory 2024: Wyścig o prezydenturę w Koninie. Korytkowski i Popkowski idą dalej

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościPonad 70 mln zł na "wyłowienie" i wsparcie innowacji społecznych

Ponad 70 mln zł na "wyłowienie" i wsparcie innowacji społecznych

Dodano:
Ponad 70 mln zł na "wyłowienie" i wsparcie innowacji społecznych

fot. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Siedem organizacji pozarządowych, instytucji i firm podpisało z Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego umowy w ramach konkursu „Inkubacja i akceleracja innowacji społecznych”. Otrzymają blisko 70 mln zł. Te pieniądze mają trafić na realizację projektów na rzecz włączenia społecznego, zatrudnienia i kształcenia.

Dzięki pieniądzom dla inkubatorów innowacji, powstać ma ponad 230 nowych rozwiązań, które poprawią jakość życia i warunków pracy społeczności w różnych regionach kraju. Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i wiceministra Monika Sikora podpisały z siedmioma beneficjentami umowy na realizację projektów z konkursu „Inkubacja i akceleracja innowacji społecznych”. 

Pieniądze na realizację projektów w konkursie „Inkubacja i akceleracja innowacji społecznych” otrzymają: 

  • DGA S.A. prowadzący ostatnio Inkubator Wielkich Jutra Dostępność + 
  • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, która stworzyła Transfer Hub 
  • Fundacja Stocznia, stojąca od lat za Inkubatorem pomysłów 
  • PCG Polska Sp. z o.o., która z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” prowadzą Generator Innowacji Sieci Wsparcia 
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Małopolskiego, który stworzył Inkubator Włączenia Społecznego i Inkubator Dostępności 
  • Sense Consulting Sp. z o.o. z działającym w obszarze kształcenia inkubatorem POPOJUTRZE 
  • Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, który wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu wspierał innowacje w ramach Inkubatora Włącznik i Generatora Dostępności 

70 milionów na innowacje społeczne Parafowane umowy to kolejny etap wsparcia innowacji społecznych w Polsce, które - z pomocą funduszy europejskich - ministerstwo realizuje od wielu lat. Na ten cel w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na lata 2021-2027 przeznaczono około 900 mln zł. Środki będą wykorzystane na poszukiwanie nowych rozwiązań, ale też na dopracowanie i szersze zastosowanie już istniejących mikroinnowacji.

Przekazujemy z unijnych funduszy 70 mln zł podmiotom biznesowym, administracji publicznej i organizacjom pozarządowym. Powierzamy im dwa zadania. Po pierwsze, żeby sięgnąć do ludzi, sięgnąć do realnego życia i wyłowić innowacje społeczne. Po drugie, żeby te innowacje, które już zostały zidentyfikowane i wyłowione rozprzestrzeniać, umacniać i przekazywać dalej, aby szły w całą Polskę

- podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Konkurs jest kontynuacją systemu finansowania mikroinnowacji zapoczątkowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który był realizowany w poprzedniej perspektywie finansowej UE. Dzięki środkom z EFS powstały między innymi wiejskie hospicja, które umożliwiały opiekę domową osób starszych na obszarach wiejskich. Jak podaje ministerstwo, z pomocą udało się dotrzeć do niemal wszystkich województw.

Ponad 500 seniorów objęto obiadami terapeutycznymi, którzy wspólnie z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, przygotowywali posiłki i nawiązywali relacje. Pieniądze trafiły też na lekcje dla uczniów szkół gastronomicznych, którzy uczyli się zdrowego gotowania i żywienia.

Będzie można otrzymać grant do 70 tys. zł

Wsparcie z Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego otrzymało siedmiu beneficjentów. Jednym z nich jest Fundacja Stocznia.

Celem programu jest preinkubacja, inkubacja i akceleracja innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego oraz upowszechnienie 10 najlepszych rozwiązań

- mówi Magda Geringer-Nurczyńska, specjalistka ds. komunikacji i PR w Fundacji Stocznia.

Wyjaśnia, że fundacja przeprowadzi 2 cykle inkubacyjne, podczas których będzie szukać nowatorskich pomysłów na usługi, produkty lub rozwiązania w obszarze włączenia społecznego oraz wspierać autorów i autorki najlepszych rozwiązań w ich dopracowaniu.

Innowatorzy i innowatorki otrzymają od nas zindywidualizowane, kompleksowe wsparcie szkoleniowe, doradcze oraz animacyjne, a 31 najbardziej obiecujących rozwiązań otrzyma grant w wysokości do 70 tys. zł na przetestowanie innowacji

- dopowiada specjalistka ds. komunikacji i PR w Fundacji Stocznia. 

Gry dla seniorów i klub dyskusyjny dla niemówiących

Magda Geringer-Nurczyńska wspomina, że w poprzednich edycjach programu wsparcie otrzymał m.in. projekt „Teatr przy stole”. Celem innowacji było przygotowanie scenariuszy gier fabularnych dla osób starszych - z uwzględnieniem ich potrzeb. Pieniądze trafiły też na klub dyskusyjny dla dorosłych osób niemówiących.

- Innowacja polega na organizowaniu spotkań w formule online i offline dla dorosłych użytkowników i użytkowniczek AAC (komunikacja alternatywna - przyp. red.). Spotkania te są okazją do rozmowy z zachowaniem wszystkich zasad kontaktu przy użyciu alternatywnych i wspomagających form komunikacji. Odbywa się to dzięki uczestnictwu wolontariuszy i wolontariuszek - studentów i studentek logopedii, którzy pośredniczą w trakcie spotkania Klubu w przekazywaniu wypowiedzi uczestników i uczestniczek

- wyjaśnia Magda Geringer-Nurczyńska.

Autor: Elżbieta Rzepczyk

lokalsi
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole