Skocz do zawartości
Polska

Wybory samorządowe 2024 na LM.pl

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościRada Miejska Koła w mniejszym składzie po rezygnacji radnego

Rada Miejska Koła w mniejszym składzie po rezygnacji radnego

Dodano:
Rada Miejska Koła w mniejszym składzie po rezygnacji radnego
Koło

Rada Miejska w Kole uboższa o jednego radnego, który zrezygnował z mandatu. Do końca tej kadencji będzie pracować w pomniejszonym składzie. Niespodziewana rezygnacja to prawdopodobnie efekt sprawy z Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, o której pisaliśmy TUTAJ

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 21 listopada 2023 ukazało się postanowienie komisarza wyborczego w Koninie, w którym czytamy, że:

Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 2 listopada 2023 r. mandatu radnego wybranego do Rady Miejskiej Koła w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 15 z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Radnym, którego mandat wygasł jest Michał Piasecki.

Dalej podano, że:

Postanowienie przekazuje się Zainteresowanemu, Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Koła. Ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Na postanowienie Zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, którą wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Postanowienie komisarza w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zostało opublikowane takż w Biuletynie Informacji Publicznej 27 listopada 2023r. na miejskiej stronie. Wynika z tego, że kolski samorząd obradować będzie w 20-osobowym składzie (wcześniej 21 radnych). Na sześć miesięcy przed wyborami samorządowymi, a te zaplanowane są na kwiecień 2024, nie jest wymagane uzupełnianie składu.

- Rada dokona tylko zmiany uchwały dotyczącej składu osobowego komisji stałych, polegającej na zmniejszeniu liczby członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w związku z rezygnacją radnego – poinformował nas Tomasz Sobolewski, przewodniczący Rady Miejskiej Koła. – Skład rady do końca kadencji zostanie 20-osobowy.

Zapowiadane zmiany osobowe nastąpią prawdopodobnie podczas grudniowej sesji.

Fot. Archiwum 

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole