Skocz do zawartości
LM.plWiadomościSesja bez dyskusji. Radni „klepnęli” prezydenckie propozycje

Sesja bez dyskusji. Radni „klepnęli” prezydenckie propozycje

Dodano: , Żródło: LM.pl
Sesja bez dyskusji. Radni „klepnęli” prezydenckie propozycje
rada miasta konina

Konińscy radni przyjęli wszystkie zaproponowane przez prezydenta uchwały, w tym te dotyczące podwyżki opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz przebudowy ul. Jana Pawła II.

Po dyskusjach na komisjach poprzedzających posiedzenie Rady Miasta Konina, podczas dzisiejszej sesji nie było pytań i wątpliwości. Radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące pomocy społecznej, czyli projekt związany z opieką wytchnieniową, dożywianiem w szkole i w domu oraz „Korpusem Wsparcia Seniorów”. Przy 21 głosach „za” i jednym wstrzymującym się (Krystian Majewski – od red.) przyjęto również nowe stawki opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w miejskim żłobku. Oznacza to, że opłata wzrośnie do 558 zł. Kwota ta może być mniejsza, jeżeli rodzice korzystają z rządowego dofinansowania do żłobka, które wynosi maksymalnie 400 zł. Wyżywienie po przyjętych dzisiaj zmianach kosztować będzie maksymalnie 8,50 zł, a 15 zł wynosić będzie opłata za każdą rozpoczętą godzinę powyżej dziesięciu godzin przebywania dziecka w placówce.

– Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pojawił się postulat zwiększenia liczby miejsc w konińskich żłobkach. Ta potrzeba istnieje i myślę, że jest szansa odpowiedzieć na to zapotrzebowanie – powiedział odczytując protokół komisji spraw społecznych, jej przewodniczący Zenon Chojnacki.

Radni jednogłośnie przyjęli do realizacji inwestycję, na którą miasto otrzymało 19 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. I ten fakt postanowiła w swoim wystąpieniu podczas sesji, zaakcentować radna PiS – Katarzyna Jaworska.

– Bardzo się cieszę, że po tylu latach oczekiwania przebudowa będzie realizowana. To bardzo ważna inwestycja. Ulica Jana Pawła II jest drogą wylotową z Konina, o bardzo dużym natężeniu ruchu. Ta inwestycja jest w 95 procentach dofinansowana z budżetu państwa i jest drugim, które trafia do konińskiego samorządu. Mam nadzieję, że procedura przetargowa pójdzie sprawnie i uda się szybko wyłonić rzetelnego wykonawcę tej inwestycji – mówiła radna Jaworska.

Na przebudowę ul. Jana Pawła II od skrzyżowania (ronda św. Wojciecha) z ul. Ks. J. Popiełuszki do mostu nad kanałem Warta – Gopło gotowa jest dokumentacja i pozwolenie na budowę. Prace mają dotyczyć wykonania nowej nawierzchni, zjazdów oraz ciągów pieszych i rowerowych, a także budowy chodnika i wykonania oświetlenia.

Pytania i problemy radni zaprezentowali dopiero w punkcie „wnioski i zapytania”. Radny Jakub Eltman wskazał na niedoskonałości systemu związane z wyrobieniem Konińskiej Karty Mieszkańca.

– Wniosek składałem 3 stycznia i ciągle mam status: karta gotowa do produkcji. Przekroczyliśmy termin 14 dni, który jest określony w regulaminie – mówił Jakub Eltman.

– Chciałbym, żeby to była jednostkowa sytuacja. Zweryfikujemy to. Nie powinno być tak, że interesant jest wprowadzany w błąd – odpowiedział prezydent Piotr Korytkowski. -  Mamy natłok wniosków. Zostało ich złożonych 3800. Chcę podziękować tym, którzy są zaangażowani w proces wydawania kart. Za niedogodność przepraszam – dodał.

Jeszcze podczas sesji radny dowiedział się, że jego Konińska Karta Mieszkańca jest gotowa do odbioru. Kolejną listę problemów zgłosił natomiast radny Tomasz Andrzej Nowak. Jednym z nich był brak oznakowania wiaduktu Paderewskiego – Przemysłowa – Wyzwolenia.

– Wiadukt Przemysła II. Taką nazwę otrzymał on w październiku 2021 roku, a nigdzie nie ma tablicy. Co z tym królem, który dał Koninowi prawa miejskie? Po wielkich bojach został on patronem tego najnowszego wiaduktu, ale nie ma swojej nazwy. Wnioskuję o oznakowanie, bo to jest wstyd, że osoba najważniejsza w historii miasta nie mogła się tabliczki doczekać – mówił Tomasz Andrzej Nowak.

Prezydent Korytkowski w odpowiedzi poinformował, że wszystkie tabliczki mówiące o nazwach ulic są systematycznie ustawiane i wymieniane. Zalecił w związku z tym radnemu cierpliwość.

Sesja bez dyskusji. Radni „klepnęli” prezydenckie propozycje
Sesja bez dyskusji. Radni „klepnęli” prezydenckie propozycje
Sesja bez dyskusji. Radni „klepnęli” prezydenckie propozycje
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole