Skocz do zawartości
Polska

Wybory samorządowe 2024 na LM.pl

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościWilczyn. Gorąca dyskusja o podatkach. „Niektórzy bardzo chcą zabłysnąć”

Wilczyn. Gorąca dyskusja o podatkach. „Niektórzy bardzo chcą zabłysnąć”

Dodano: , Żródło: LM.pl
Wilczyn. Gorąca dyskusja o podatkach. „Niektórzy bardzo chcą zabłysnąć”
Wilczyn

Tak twardej dyskusji na sesji Rady Gminy Wilczyn nie było już dawno. Radnych poróżniły proponowane podwyżki stawek podatku od nieruchomości. Aż trzech z nich zgłosiło swoje poprawki.

Nad zaproponowanymi przez wójta gminy Wilczyn stawkami podatku od nieruchomości na 2023 r. radni debatowali już kilka godzin podczas posiedzenia komisji. Wypracowane wtedy rozwiązania, jak się okazało, nie satysfakcjonują wszystkich. Podczas czwartkowej sesji Rady Gminy aż trzech radnych zgłosiło swoje poprawki. Zbigniew Rachuba zaproponował powrót do stawki 0,23 zł za grunty z kategorii pozostałe, Juliusz Wiechecki zawnioskował o mniejszą podwyżkę podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (do 19,70 zł), a Stefan Fornalczyk – stawkę 4 zł od budynków z kategorii pozostałe.

Takie postępowanie radnych skrytykowali ich koledzy. – Niektórzy radni z naszej grupy bardzo chcą zabłysnąć przed kamerami. Na komisjach doszliśmy do konsensusu. Szkoda tylko, że dziś nagle niektórzy wnoszą poprawki. Niektóre, uważam, że są pod publikę – mówiła Wioletta Bronka. – Pan Wiechecki nie brał na komisji udziału w dyskusji, był pan właściwie nieobecny, zajęty telefonami. Szkoda, że nie przedstawił pan racji przedsiębiorców już wtedy, na komisjach. Zaraz wejdziemy w nowy rok, gdy będziemy chcieli robić inwestycje, które będzie nam bardzo trudno przeprowadzić.

Zabłysnąć to chyba chce pani. Jak pani może uszów nie przemyła to może pani nie słyszała. Zgłaszałem to na komisjach – odpowiedział Juliusz Wiechecki.

Błażej Pyrzyński zawnioskował o odrzucenie wszystkich poprawek i przyjęcie stawek zgodnych z propozycją wypracowaną na komisji. I za to od Juliusza Wiecheckiego też oberwał. – Najwięcej się wypowiadają ci, którzy biorą tylko pieniądze. Pan Pyrzyński za bycie sołtysem bierze pieniądze kilkanaście lat – skomentował. Zaprotestowali inni radni. – Jak były podwyżki dla radnych to powiedział pan – albo nie biorę nic, albo podwyższamy jeszcze raz tyle. Niech pan nie mówi teraz, że ktoś tu bierze pieniądze – ripostował Maciej Szeląg.

Ostatecznie Rada Gminy Wilczyn odrzuciła wszystkie trzy wnioski i przyjęła stawki zgodne z propozycją wypracowaną na komisji (lista niżej). Za było jedenastu radnych, przeciw jeden, a jeden wstrzymał się od głosu.

Podczas czwartkowej sesji radni przegłosowali również cenę skupu żyta, będącą podstawą do obliczenia podatku rolnego. Od przyszłego roku wyniesie ona 53 zł. Radni nie przychylili się do propozycji Stefana Fornalczyka, by podwyższyć ją względem zeszłego roku do 51 zł. – Nigdy w historii nie było podnoszenia tego podatku aż o sześć złotych – oceniał radny. Za stawką 53 zł było ośmiu radnych, a przeciw pięciu: Stefan Fornalczyk, Andrzej Nowakowski, Zbigniew Rachuba, Sławomir Kozłowski i Juliusz Wiechecki.

Ponadto radni ustalili nową opłatę miejscową, która wynosić będzie od nowego roku 2,80 zł.

Stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku:
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,59 zł
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,72 zł
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł
– od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części – 4,16 zł
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części letniskowych – 9,71 zł
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł
– od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
Od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 1,16 zł
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,79 zł
– pozostałych od 1 m2 powierzchni – 0,25 zł
– letniskowych od 1 m2 powierzchni – 0,61 zł
– zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,61 zł
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 3,81 zł.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole