Skocz do zawartości
LM.plWiadomościWilczyn. Wójt z absolutorium. Dwóch radnych nie było za

Wilczyn. Wójt z absolutorium. Dwóch radnych nie było za

Dodano: , Żródło: LM.pl
Wilczyn. Wójt z absolutorium. Dwóch radnych nie było za

Wójt gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński otrzymał wotum zaufania i absolutorium. Radni w jednym z głosowań nie byli jednomyślni – dwóch z nich postanowiło wstrzymać się od głosu.

Sesję absolutoryjną wójt gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński rozpoczął od przedstawienia raportu o stanie gminy. W debacie nad tym dokumentem radni poruszali różne kwestie, m.in. zaangażowanie władz gminy w transformację energetyczną. W raporcie ta kwestia, zdaniem radnych kluczowa w najbliższych latach, się nie znalazła. – Mamy rozjeżdżone drogi, mamy negatywny wpływ leja depresyjnego, a kopalni jakoś udało się z tego wywinąć. Boję się, że z tej Platformy Węglowej uda się wykorzystać duże projekty gminom, które niekoniecznie mają bezpośredni wpływ kopalni. A my jesteśmy częściowo rozorani – oceniał jeden z radnych.

Wójt Grzegorz Skowroński deklarował, że władze gminy trzymają rękę na pulsie. – Zawiązaliśmy grupę siedmiu samorządów, na terenie których była kopalnia. Będziemy swoje uwagi, to co się da, starać uzyskać – tłumaczył. Zapowiedział również, że grupa samorządów stara się o spotkanie w Ministerstwie Klimatu. W Urzędzie Gminy ma również zostać powołana grupa robocza ds. transformacji.

Wotum zaufania Grzegorz Skowroński uzyskał jednogłośnie.

Następnie radni pochylili się nad sprawozdaniem finansowym za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Dochody gminy wyniosły wtedy niemal 33,3 mln zł, a wydatki – ponad 32,2 mln zł. 2,1 mln zł stanowiły wydatki majątkowe. Planowany deficyt zamienił się w nadwyżkę miliona złotych. Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wynosiło natomiast niecałe cztery miliony złotych. Pozytywną opinię o realizacji budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Mimo tego radni nie byli jednomyślni. Trzynastu poparło wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium, a dwóch: Stefan Fornalczyk i Andrzej Nowakowski wstrzymało się od głosu.

Cały czas, gdy myślę, że będę mógł na tę sesję przychodzić spokojnie, to cały czas jednak mi nogi drżą i jest to dla mnie jedna z najważniejszych sesji. Jak zagłosujecie, jakim mnie obdarzycie zaufaniem. Dziękuję wszystkim radnym za to, że mogę z wami pracować. Mam nadzieję, że będziemy współpracować jeszcze mocniej, że pandemia minie i będziemy mogli się częściej spotykać – mówił po udzieleniu mu absolutorium wójt Grzegorz Skowroński. – Mam nadzieję, że kiedyś się poprawię i kiedyś będzie sto procent.

Wójt gminy Wilczyn podziękował również skarbnik gminy, pani Magdzie odpowiedzialnej za przygotowywanie sesji, pani sekretarz, pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom jednostek i radnym powiatowym. – Życzymy panu przede wszystkim wiary i siły na następne lata. I rozmawiajmy ze sobą – mówiła natomiast Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Brezyna.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole