Skocz do zawartości
Polska

Wybory 2024: Wyścig o prezydenturę w Koninie. Korytkowski i Popkowski idą dalej

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościKonin gwałtownie się starzeje. Seniorzy to już prawie jedna trzecia miasta

Konin gwałtownie się starzeje. Seniorzy to już prawie jedna trzecia miasta

Dodano: , Żródło: LM.pl
Konin gwałtownie się starzeje. Seniorzy to już prawie jedna trzecia miasta
Demografia

Prawie 28% mieszkańców Konina to osoby w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni powyżej 65 lat i kobiety powyżej 60 lat). Takie dane wynikają z zeszłorocznego Narodowego Spisu Powszechnego.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 r. na poziomie lokalnym. To jedne z najdokładniejszych danych demograficznych, jakie posiadamy. Obraz Konina, jaki się z nich wyłania, nie jest pozytywny. Koninian jest nie tylko coraz mniej, ale są na dodatek coraz starsi.

Konin już za Piłą

69 858 – tylu mieszkańców zadeklarowało swoje zamieszkanie w Koninie w Narodowym Spisie Powszechnym w 2021 r. To ponad 8,5 tys. mniej, niż podczas poprzedniego spisu w 2011 r. Spadek liczby mieszkańców jest znaczący i wyniósł 11%. Jak pisał już na początku tego roku Robert Olejnik (bazując na danych meldunkowych) – Konin pod względem liczby ludności został wyprzedzony przez Piłę i spadł na czwarte miejsce w województwie.

Jednocześnie dane z NSP są nieco bardziej optymistyczne, niż styczniowe dane dotyczące meldunków. Koninian jest około tysiąca więcej, niż wynikałoby to z deklaracji w urzędzie. Do tego należy doliczyć spore grono uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Konina dopiero w tym roku z powodu wojny w swoim kraju. W czerwcu szacowaliśmy ich liczbę na tysiąc – dwa tysiące osób, choć to dane mocno nieprecyzyjne i być może już nieaktualne. Podsumowując więc, liczba mieszkańców Konina oscyluje na granicy 70 tys. osób.

Miasto seniorów

Wyludnianie się Konina to żadna nowość, ale też – niejedyna negatywna informacja demograficzna. Odzwierciedlenie w danych ma również popularne hasło o „Koninie mieście seniorów”. Według wyników GUS prawie 28% mieszkańców Konina (19 293) to osoby w wieku poprodukcyjnym. Do tej kategorii zalicza się kobiety powyżej 60. roku życia i mężczyzn powyżej 65. roku życia. W porównaniu do 2011 r. ten odsetek wzrósł aż o dziesięć punktów procentowych. Wtedy w Koninie mieszkało takich osób nieco ponad 14 tys. (18%).

Odsetka seniorów na takim poziomie nie ma żadne inne duże miasto Wielkopolski. Dla porównania w Kaliszu jest ich niecałe 27%, a w Gnieźnie, Pile, Lesznie i Poznaniu ten odsetek wynosi 24 – 25%. Porównywana w ostatnich latach z Koninem Września, choć wciąż znacznie mniejsza, seniorów ma tylko 22%.

Konin jest również liderem pod względem tempa starzenia się społeczeństwa. W porównaniu do 2011 r. seniorów w naszym mieście przybyło niemal najwięcej. Pod tym względem gorsza sytuacja jest tylko w Pile (wzrost o 11 punktów procentowych), w Gnieźnie, Kaliszu i Lesznie tempo to wynosiło od siedmiu do dziewięciu punktów procentowych. O wiele wolniej starzeją się Września i Poznań, choć w przypadku stolicy województwa duże znaczenie ma fakt posiadania uczelni i ściągania do siebie studentów z całego regionu.

Wyzwań jest więcej

Spadająca liczba ludności i starzenie się społeczeństwa to tylko dwa z większej liczby problemów, które powinny powodować ból głowy u włodarzy Konina. W mieście rodzi się coraz mniej dzieci (osób w wieku przedprodukcyjnym jest niemal trzy tysiące mniej, niż w 2011 r.), a więc, potencjalnie, przyszłych mieszkańców miasta. Spada liczba osób w wieku produkcyjnym (z niemal 51 tys. do niecałych 40 tys.), czyli tych, które płacą podatki PIT, generują miejsca pracy i, mówiąc dość ogólnie, utrzymują osoby w wieku nieprodukcyjnym (dzieci i seniorów).

Odwrócenie tych trendów jest niemalże niemożliwe, dotykają one bowiem nie tylko Konin, ale również całą Polskę. Władze miasta powinny szukać rozwiązań na hamowanie tych zmian i zyskanie czasu na przystosowanie Konina do ludzi, którzy będą w nim mieszkać w następnych latach.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole