Skocz do zawartości
LM.plWiadomościMinister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców

Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców

Materiał promocyjny

Dodano:
Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców
materiał promocyjny

Gmina Kramsk wzięła niedawno udział w I Edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta Na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny 2022”. Dzięki działalności Centrum Usług Społecznych, które w Kramsku istnieje od 2021 roku oraz współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Razem do sukcesu” ma się czym pochwalić w zakresie inicjatyw na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej. Tę działalność doceniła także wiceminister rodziny i polityki społecznej Anita Czerwińska, która odwiedziła Kramsk w minionym tygodniu.

W lipcu tego roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił pierwszą edycję konkursu „Wielkopolska Otwarta Na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny 2022”. Mogły się tam zgłaszać gminy, które w latach 2019-2022 podejmowały inicjatywy na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej i wspierały osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W Kramsku zadaniami z tego zakresu zajmuje się Centrum Usług Społecznych powstałe w 2021 roku, współpracujące ze Spółdzielnią Socjalną „Razem do sukcesu”. Zapewnia to organizację usług w wielu dziedzinach, między innymi:

  • usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych w środowisku zamieszkania,
  • usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • organizacja dożywania w szkołach na terenie gminy Kramsk (przygotowywania przez spółdzielnię gorących posiłków),
  • usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”, czy też zapewnienie cateringu na imprezy gminne, szkolenia, warsztaty.

Działalność Centrum Usług Społecznych doceniła też niedawno sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej Anita Czerwińska, która wraz z posłem Witoldem Czarneckim odwiedziła gminę Kramsk w miniony wtorek, 27 września. Był to pewien etap monitoringu funkcjonowania ogólnopolskiego projektu wdrażającego Centra Usług Społecznych. O ponadrocznej działalności CUS-u opowiedziała Andżelika Łoś, jego dyrektor.

– Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą wyznaczyliśmy cztery rodzaje usług: pomoc społeczna, wspieranie rodziny, promocja i ochrona zdrowia oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej. CUS w swoją działalność włączył licznych partnerów – stowarzyszenia, spółdzielnię socjalną, wolontariuszy. Z pomocy skorzystało już 1407 osób, co daje 7878 godzin świadczenia różnorakich usług społecznych. Co ważne dla każdej kategorii wiekowej – od najmłodszych, po osoby starsze

– mówiła. Jak podkreśla Andżelika Łoś, w katalogu usług bazowych czyli czterech wymaganych przez ustawę, w Kramsku jest 26 podkategorii różnych usług! Na uwagę zasługują też kwestie środowiskowe, czyli dostarczenie usług do miejsca zamieszkania klientów.

– Czym jest ekonomia społeczna? To ekonomia z serca, która zawsze w centrum stawia człowieka, a nie zysk. Ekonomią społeczną zajmują się tylko osoby, które mają ogromne serca i empatię. Bez tego żaden projekt nie ma szans i to się potwierdza w całej Polsce. Jestem pod wrażeniem Państwa przedsiębiorczości, zaradności, tego jak diagnozujecie problemy, jak docieracie do mieszkańców z usługami

– gratulowała minister Anita Czerwińska.

Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców
Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców
Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców
Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców
Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców
Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców
Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców
Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców
Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców
Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców
Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców
Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców
Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców
Minister doceniła pracę samorządu na rzecz mieszkańców
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole