Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościOd nowego roku podwyżki. Radni przyjęli nowe stawki

Od nowego roku podwyżki. Radni przyjęli nowe stawki

Dodano: , Żródło: LM.pl
Od nowego roku podwyżki. Radni przyjęli nowe stawki
Podwyżki

Od stycznia wzrosną w Koninie stawki podatku od nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami. Radni nie byli jednomyślni, ale podwyżki zaakceptowali.

Po poniedziałkowej dyskusji na posiedzeniu Komisji Finansów i Infrastruktury, w środę o podwyżkach decydowała Rada Miasta Konina.

Kto ma ponosić ciężar kryzysu?

Od przyszłego roku wzrosną podatki od nieruchomości od 11,8% do 28,6%. Decyzję radnych poprzedziła dyskusja. Jak przedstawiała skarbnik Konina Ewelina Ostajewska-Szwankowska, w 2023 r. dochody z podatku PIT wyniosą niecałe 85,5 mln zł. Zmiany w prawie spowodują spadek poziomu tych dochodów do poziomu z 2016 r. Z drugiej strony rosnąć mają dochody z CIT. – Przedsiębiorstwa mają się całkiem dobrze, skoro ten CIT sukcesywnie rośnie.

Radny Krystian Majewski (PiS) apelował, by kosztów kryzysu miasto nie przerzucało na mieszkańców, ale wzięło na siebie. Zaoponowała radna Barbara Musiał (Wspólny Konin). – Moim zdaniem pan Majewski przeprowadza sobie kampanię wyborczą. Bije pan niepotrzebnie pianę, oszukując mieszkańców. To jest czysty populizm.

Prezydent Piotr Korytkowski tłumaczył, że sytuacja finansowa samorządów, w tym Konina, jest diametralnie ciężka. Przedstawił również działania oszczędnościowe w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach. – Mam wrażenie, że odkąd zostałem prezydentem, to tylko oszczędzam i oszczędzam – mówił. Według niego te działania pokazują, że część kosztów kryzysu miasto bierze na siebie. Jego zastępca, Paweł Adamów, przypomniał natomiast, że w latach 2019 – 2023 miasto straci 77 mln zł z PIT z powodu zmian w prawie.

Źle mi się słucha, jak pan prezydent mówi o swoim sukcesie politycznym, jako zwolnieniach ludzi. Zwalniane są osoby na niższych stanowiskach. Są to oszczędności pozorne, bo my te usługi outsourcujemy na zewnątrz. Oszczędności trzeba zaczynać nie od tych, którzy są najgorzej sytuowani w urzędzie, ale najlepiej – krytykował Krystian Majewski.

Stanowczo protestuję, by wkładał pan w moje usta słowa, że ja za sukces uważam zwolnienia ludzi. To jest reakcja na świat zewnętrzny kreowany głównie przez jedno ugrupowanie, które nazywa się Zjednoczona Prawica. Robię to, co uważam za słuszne. Jaka będzie ocena, zobaczymy w wyborach. Państwo zostało rozchwiane w wielu obszarach. Miejmy nadzieję, że te czasy miną – odpowiedział Piotr Korytkowski.

Ostatecznie Rada Miasta Konina zaakceptowała podwyżki podatku od nieruchomości. Mimo porannego oświadczenia zarządu Nowej Lewicy, radni tego ugrupowania poparli podwyżki. Za byli też radni Koalicji Obywatelskiej oraz Emilia Wasielewska i Monika Kosińska ze Wspólnego Konina. Przeciw zagłosowali radni PiS (nieobecny był Zenon Chojnacki), Jarosław Sidor (niezrzeszony) oraz Maciej Ostrowski (Wspólny Konin). Wstrzymał się Jakub Eltman (niezrzeszony).

Za śmieci również drożej

Od stycznia wzrosną też opłaty za wywóz śmieci. Stawka 24 zł została przez radnych zaakceptowana. Dyskusję podjął radny Jarosław Sidor, który wyliczał, że opłata nie tylko nie powinna być podwyższana, ale wręcz obniżona. Prezydent Piotr Korytkowski zaznaczył, w innych miastach ceny są znacznie wyższe. – Pokusiłbym się o stwierdzenie, że ta cena jest najniższa w przypadku miast o takiej konstrukcji opłaty, od jednego mieszkańca – mówił.

Za podwyżką głosowali radni KO, Lewicy i Wspólnego Konina (Emilia Wasielewska, Monika Kosińska i Barbara Musiał). Przeciw byli radni PiS (nieobecny był Zenon Chojnacki). Wstrzymali się Maciej Ostrowski (Wspólny Konin) i niezrzeszeni Jakub Eltman oraz Jarosław Sidor.

Stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku (wzrost procentowy):
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,81 zł (+14,1%)
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,30 zł (+11,8%)
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,08 zł (+11,8%)
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł (+11,8%)
– od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,70 zł zł (+28,6%)
– od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
Od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 1,13 zł (+13%) 
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,76 zł (+11,8%) 
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,48 zł (+23,1%) 
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 3,81 zł (+12,1%).

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole