Skocz do zawartości
Polska

Wybory samorządowe 2024 na LM.pl

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościWilczyn. Od nieruchomości, rolny, miejscowa i targowa. Podatki i opłaty w górę

Wilczyn. Od nieruchomości, rolny, miejscowa i targowa. Podatki i opłaty w górę

Dodano: , Żródło: LM.pl
Wilczyn. Od nieruchomości, rolny, miejscowa i targowa. Podatki i opłaty w górę
Wilczyn

Od kilku do kilkunastu procent wzrosną w przyszłym roku niemal wszystkie podatki i opłaty w gminie Wilczyn. W środę zmiany przyjęli radni.

Podatki od nieruchomości i rolny oraz opłaty miejscowa i targowa będą wyższe w gminie Wilczyn od przyszłego roku. Taką decyzję podjęli podczas środowej sesji tamtejsi radni.

Najwięcej dyskusji wzbudziły stawki podatku od nieruchomości, choć i tak emocji było znacznie mniej, niż podczas ubiegłorocznej sesji poświęconej tej sprawie. Większość stawek podniesiono o ok. 15 – 16%, czyli wskaźnik inflacji. Jeszcze podczas komisji radni zdecydowali, by nieco mniej obciążyć właścicieli budynków z kategorii „pozostałe”. W tym przypadku wzrost stawki wyniósł ok. 8,7%.

Już podczas sesji Juliusz Wiechecki zgłosił wniosek o podniesienie stawki za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej do 22 zł. Pierwotna propozycja, uzgodniona na komisji, brzmiała 23 zł. Radny mówił, że prosi o zmianę „w imieniu przedsiębiorców”. – Jest to dosyć duża podwyżka. Nasze społeczeństwo może tego nie przetrzymać.

Nieoczekiwanie poparł go wójt, który zauważył, że radni na komisji ustalili również mniejsze podwyżki dla rolników. – Do tej pory trzymaliśmy się zasady, żeby równo traktować przedsiębiorców i rolników – powiedział. Nie zgodził się z nim radny Maciej Szeląg. – My, jako rolnicy, nie możemy sobie narzucić ceny skupu. W cenach sklepy nie spadły, wynajmy lokali nie spadły. W rolnictwie ceny spadły, nawozy o 20 – 30 %, pszenica, rzepak o ponad 100%. Nie porównujmy się.

Nie można tego liczyć w ten sposób – zaprotestował Juliusz Wiechecki, wskazując, że relatywnie obciążenia przedsiębiorców są większe.

Radni w głosowaniu najpierw odrzucili pierwotną stawkę 23 zł (pięć głosów za, sześć przeciw, dwa wstrzymujące się), a następnie przyjęli stawkę 22 zł (osiem głosów za, pięć przeciw, zero wstrzymujących się). Za ostatecznym kształtem uchwały zagłosowało już jedenastu radnych, dwóch wstrzymało się od głosu (Błażej Pyrzyński i Tomasz Woźniak), a dwie były nieobecne (Danuta Robak i Wioletta Bronka).

W środę radni ustalili też cenę skupu żyta, która jest podstawą obliczania podatku rolnego. Wynosić będzie ona w 2024 r. 55 zł. To wzrost o dwa złote (+3,8%) względem obecnej. Wzrośnie także opłata miejscowa z 2,80 zł do 3,22 zł (+15%) i opłata targowa. Dla produktów rolnych wyniesie ona 17 zł (+13%), a dla pozostałych 38 zł (+5,6%). Te zmiany popali już wszyscy obecni w środę na sesji radni.

Stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku (zmiana procentowa):
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,66 zł (+12%)
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23 zł (+11%)
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł (+15%)
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł (+15%)
– od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części – 4,52 zł (+8,7%)
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części letniskowych – 11,17 zł (+15%)
– od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł (+15%)
– od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
Od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 1,34 (+16%)
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 6,66 zł (+15%)
– pozostałych od 1 m2 powierzchni – 0,28 zł (+12%)
– letniskowych od 1 m2 powierzchni – 0,71 zł (+16%)
– zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,71 zł (+16%)
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 4,39 zł (+15%)

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole