Skocz do zawartości
LM.plImprezyJak skutecznie pozyskiwać fundusze na projekty w obszarze kultury ze środków MKiDN, NCK i z fundacji korporacyjnych? - szkolenie

Jak skutecznie pozyskiwać fundusze na projekty w obszarze kultury ze środków MKiDN, NCK i z fundacji korporacyjnych? - szkolenie

Dodano:
Jak skutecznie pozyskiwać fundusze na projekty w obszarze kultury ze środków MKiDN, NCK i z fundacji korporacyjnych? - szkolenie

Gdzie: CKiS przy ul. Okólnej 47a

Kiedy: 8-9 listopada 2022 roku, godz. 9.00 – 15.00
szkolenie płatne

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu: Jak skutecznie pozyskiwać fundusze na projekty w obszarze kultury ze środków MKiDN, NCK i z fundacji korporacyjnych.

Dla kogo?
osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy w instytucjach kultury;
menedżerów kultury, animatorów, edukatorów, którzy zajmują się pozyskiwaniem środków na realizację swoich projektów;
osób zarządzających instytucjami,

reprezentujących takie podmioty jak:
samorządowe instytucje kultury;
organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego.

ZAGADNIENIE
Szerokie podejście do tematu finansowania projektów kulturalnych. Zastosowany model uwzględnia zarówno wstęp do tematyki fundraisingu, jak i szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania środków na projekty kulturalne z MKiDN, NCK, jak i ze środków fundacji korporacyjnych, takich jak Fundacja PZU, Fundacja ORLEN, Fundacja PGNiG, Fundacja PKO BP itp. W ramach szkolenia prezentowane będą dobre praktyki z obszaru kultury pozyskiwania środków, w tym przykłady prawdziwych projektów, które dostały dofinansowanie.

WIEDZA / UMIEJĘTNOŚCI / DOBRE PRAKTYKI
Poznanie przez uczestników źródeł finansowania projektów kulturalnych.
Podstawy myślenia projektowego.
Poznanie specyfiki poszczególnych konkursów korporacyjnych.
Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu pisania projektów i wypełniania wniosków w systemie EBOI i na formularzach wybranych konkursów.
Poznanie narzędzi fundraisingowych.
Mapa fundacji korporacyjnych.
Analiza regulaminów programów MKiDN, NCK i wybranych konkursów korporacyjnych.
Tworzenie budżetów i harmonogramów w projektach.
Wypełnianie formularzy wniosków do konkretnych programów i konkursów.
Zagadnienia teoretyczne ilustrowane przykładami, stanowiącymi dobre praktyki.

Praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy:
uczestnicy w trakcie części warsztatowej będą ćwiczyć sytuacje, które mogą mieć miejsce  w ich codziennej pracy,
teoria oraz konkretne narzędzia będą omawiana w taki sposób, by uczestnicy mogli samodzielnie planować, pisać i wdrażać projekty zgodnie z założeniami,
zagadnienia teoretyczne będą  również ilustrowane przykładami, stanowiącymi dobre praktyki.

Prowadzący:
Karol Wittels – socjolog i politolog, absolwent Podyplomowego Studium Menadżerów Kultury SGH. Badacz kultury, autor ponad 30 raportów dotyczących sektora kultury. Współautor dokumentów strategicznych dla instytucji kultury oraz samorządów. Przez ponad 6 lat w TR Warszawa odpowiadał ze pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych. Trener i wykładowca z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Prowadzi autorskie zajęcia z zakresu zarządzania projektami kulturalnymi w Instytucie Kulturoznawstwa SWPS. Fundraiser współpracujący z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.  Prowadził szkolenia m.in. dla: Narodowego Centrum Kultury, Mazowieckiego Instytutu Kultury, Biura Programu Niepodległa, Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej,  Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego, ECORYS POLSKA (dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).

Termin: 8-9 listopada 2022 roku, godz. 9.00 – 15.00
Miejsce: CKiS-Centrum, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin
Zgłoszenie: do 4 listopada 2022 roku
Koszt udziału: 200 zł + VAT 23%
Przerwy – w trakcie kawa na doładowanie baterii i coś słodkiego!

Rekrutacja:
Aby zapisać się na szkolenie należy przesłać do  4 listopada br. wypełnioną kartę zgłoszenia pocztą elektroniczną. Liczba miejsc ograniczona.
Niezwłocznie po otrzymaniu emaila potwierdzającego dostępność szkolenia należy dokonać, w wyznaczonym terminie opłaty za szkolenie na wskazane konto.
Koszt: 200 zł + 23% VAT. W przypadku gdy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych nie doliczamy VAT.
Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.
Płatności należy dokonać w kasie CKiS lub na konto: Santander Bank Polska S.A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do 4 listopada br.
Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić najpóźniej 3 dni roboczych przed szkoleniem. W przeciwnym razie w przypadku nieobecności na szkoleniu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Uwaga! Szkolenie  stacjonarne. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Renata Rudowicz - specjalistka ds. programowych
Centrum Kultury i Sztuki Dom Kultury Oskard w Koninie
Aleje 1 Maja 7a
62-510 Konin
tel. (63)2746603
mail: r.rudowicz@ckis.konin.pl

Jak skutecznie pozyskiwać fundusze na projekty w obszarze kultury ze środków MKiDN, NCK i z fundacji korporacyjnych? - szkolenie
Przeczytaj również:Szkolenie "Promocja wydarzeń"
Czytaj więcej na temat:szkolenie
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole