Skocz do zawartości
LM.plWiadomościGreenpeace kontra ZE PAK. Co ma węgiel do środowiska?

Greenpeace kontra ZE PAK. Co ma węgiel do środowiska?

Dodano:
Greenpeace kontra ZE PAK. Co ma węgiel do środowiska?
tomisławice

Greenpeace kontra ZE PAK. Według ekologów odkrywka węgla brunatnego Tomisławice, na terenie gminy Wierzbinek, funkcjonuje bez koniecznych raportów środowiskowych. 

Ekolodzy odwołują się do Naczelnego Sąd Administracyjny, który podtrzymał decyzję organów środowiskowych nakazującą przygotowanie raportu o oddziaływaniu odkrywki na środowisko.  - Należący do miliardera Zygmunta Solorza koncern ZE PAK przegrał w sądzie z Greenpeace. Chodzi o rozbudowę kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Tomisławice. Jak wynika z ustaleń Greenpeace, wydobycie węgla bez wymaganych prawem dokumentów trwa – informują ekolodzy.

Ich zdaniem, ZE PAK dwa lata temu rozpoczął wydobycie węgla bez oceny oddziaływania na środowisko, niesporządzenia raportu środowiskowego i przy braku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na terenach, gdzie infrastruktura odwadniająca odkrywkę miała być dopiero budowana, w najlepsze trwa wydobycie węgla. Greenpeace złożył w tej sprawie zawiadomienie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz RDOŚ.

- Od początku alarmowaliśmy, że działalność ZE PAK negatywnie wpływa na środowisko, w szczególności na Noteć i ikoniczne jezioro Gopło. Odwodnienie związane z wydobyciem węgla spowodowało znaczne obniżenie się poziomu wody w jeziorach pojezierza gnieźnieńskiego i Noteci. Do tego dochodzi do zanieczyszczenia wody w wyniku zrzutu ścieków kopalnianych z odkrywki. Niestety ZE PAK, pomimo nakazu organów by zbadać wpływ działalności odkrywki na środowisko rozbudowuje inwestycje i kontynuuje wydobycie - powiedziała Anna Meres, koordynatorka kampanii klimatycznych w Greenpeace.

Do decyzji NSA odniosła się Grupa Kapitałowa ZE PAK.  - Rozstrzygnięcie NSA zapadło w postępowaniu zainicjowanym wyłącznie przez Spółkę (KWB Konin S.A) i potwierdza jedynie konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z wnioskiem spółki – wyjaśnia w specjalnym oświadczeniu Maciej Łęczycki, rzecznik prasowy GK ZE PAK SA. - Orzeczenie nie ma charakteru nakazowego i nie potwierdza jakichkolwiek naruszeń w związku z eksploatacją odkrywki Tomisławice.

Dalej czytamy, że KWB Konin SA prowadzi eksploatację odkrywki Tomisławice w oparciu o ważną do końca 2030 r. koncesję na eksploatację tego złoża. Zgodnie z informacjami przez ZEPAK przy okazji publikacji wyników finansowych za 2021 eksploatacja tej odkrywki zakończy się na 6 lat przed upływem ważności koncesji, tj. do końca 2024r. Udzielenie koncesji zostało poprzedzone wydaniem decyzji wójta gminy Wierzbinek z 7 sierpnia 2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze złoża Tomisławice w granicach gminy Wierzbinek. W ww. decyzji środowiskowej z 2007 został oceniony kompleksowo wpływ odkrywki na środowisko. Ocena oddziaływania na środowisko obejmowała również swoim zakresem wpływ odwodnienia zakładu górniczego na warunki wód powierzchniowych i podziemnych do końca eksploatacji odkrywki. Decyzja Wójta jest ostateczna i prawomocna.

Rzecznik Maciej Łęczycki dodaje: - Niemniej jednak mając na uwadze potrzebę kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko do końca eksploatacji odkrywki, z uwzględnieniem zmienionych już warunków środowiska wskutek dotychczas prowadzonej działalności górniczej, Spółka zdecydowała się na wystąpienie z wnioskiem o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego „Tomisławice”. Opracowywany raport o oddziaływaniu na środowisko zostanie złożony w RDOŚ we wrześniu 2022 r. i będzie wykonany zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu RDOŚ w Poznaniu z dnia 21.10.2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej na temat:Greenpeace , odkrywka Tomisławice , ZE PAK , NSA
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole