Skocz do zawartości
LM.plWiadomościKariatydy dla animatorów, twórców i wspierających kulturę

Kariatydy dla animatorów, twórców i wspierających kulturę

Dodano:
Kariatydy dla animatorów, twórców i wspierających kulturę

W CKiS DK Oskard odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu o statuetkę Kariatydy.

Od ponad 20 lat Centrum Kultury i Sztuki w Koninie honoruje wyróżniających się animatorów oraz osoby tworzące i wspierające kulturę, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju kultury w subregionie konińskim (Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki).

Laureaci:

Animator Kultury - Monika Marciniak z Muzeum Okręgowego w Koninie, za angażowanie lokalnej społeczności w działania integracyjne i artystyczne w rodzimej przestrzeni kulturalnej

Twórca – Jerzy Sznajder, fotograf, autor albumów o tematyce krajoznawczej, członek Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych, za niestrudzoną obserwację rzeczywistości i jej artystyczną transpozycję ujawniającą indywidualną wrażliwość i pasję

Razem - Katarzyna Łapaj i Agnieszka Łapaj-Lewandowska - Koniński Teatr Tańca, za konsekwentnie rozwijaną pasję do tańca, który w ich kreatywnych działaniach stał się również narzędziem budowania tożsamości

Samorząd Lokalny – Mariusz Woźniak - Wójt Gminy Grodziec, za wzorcową postawę samorządowca realizującą się w spełnianiu misji wobec kulturalnych potrzeb lokalnej społeczności

NOVA – Marta Merdzińska – Koniński Dom Kultury, za pasję realizowaną z młodzieńczym entuzjazmem i dojrzałą konsekwencją

Mecenas Kultury Sponsor - Zdzisław Jacaszek - Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, za wspieranie wymiany kulturalnej i promowanie artystycznej oraz naukowej spuścizny we współpracy z sąsiadami ze Wschodu

Kariatyda Wielka - Anna Halaba, nauczycielka z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy za niezachwianą wiarę w moc słowa poetyckiego i rzadką umiejętność jej krzewienia wśród młodzieży. 

Dla wysztskich zgormadzonych w odnwionych wnętrzach domu kultury Oskard, zagrał akordeonowy zespół Motion Trio. 

Kariatydy dla animatorów, twórców i wspierających kulturę
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole