Skocz do zawartości
LM.plWiadomościPrzyjaciel Chopina i nauczyciel Moniuszki grał na organach w Koninie

Przyjaciel Chopina i nauczyciel Moniuszki grał na organach w Koninie

KONIŃSKIE WSPOMNIENIA

Dodano:
Przyjaciel Chopina i nauczyciel Moniuszki grał na organach w Koninie
Konińskie Wspomnienia

Wiele już napisano na temat wizyty Fryderyka Chopina na weselu Melanii Bronikowskiej w Żychlinie we wrześniu 1829 roku. I choć ten drobny fakt z życia jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów zasługuje na przypominanie, to jednak nie był to jedyny przedstawiciel polskiego romantyzmu w muzyce, który bywał w Koninie i jego okolicach.

W 1856 roku Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koninie rozpoczęła budowę nowego kościoła. Dotychczas korzystała z przeznaczonego do rozbiórki drewnianego, poszpitalnego kościółka pw. św. Ducha, kupionego przez ewangelików w 1821 roku. Po ukończeniu budowy parafianie podjęli decyzję o zbudowaniu organów do nowego wnętrza.

Organ wykonany z całą sumiennością

14 kwietnia 1859 roku Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Wyznaniowych, na prośbę Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim oraz Kolegium Kościelnego Parafii Ewangelickiej w Koninie, zatwierdziła projekt kontraktu z organmistrzem Gottfriedem Riemerem na budowę instrumentu. Organy zostały ukończone na początku czerwca 1859 roku. Wtedy też do Konina przybył August Freyer (ryc. 1), który był wówczas autorytetem w dziedzinie budownictwa organowego. Odbierał instrumenty różnych budowniczych w całym kraju nie tylko w kościołach ewangelickich - co można uzasadnić posadą, którą zajmował - lecz także katolickich. Informację o wizycie Freyera w Koninie odnotowano w „Kurjerze Warszawskim” nr 210 z 1859 roku:

„Organ rzeczony […] wykonany został z całą sumiennością i dokładnością, co stwierdził przybyły w tym celu do Konina w dniu 11 czerwca r.b. organista przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim Warszawskim, Pan Freyer, po ścisłym przejrzeniu i zrewidowaniu tegoż organu, poświadczywszy, że organ ten nie tylko co do głosu jest doskonałym, ale nadto cała jego mechanika jest wyborną, a materiał doń użyty zdrowy i trwały”.

Wirtuoz i kompozytor

To, że August Freyer grał na organach w kościele św. Ducha w Koninie, jest bezsprzeczne. Pod znakiem zapytania stoi jedynie forma, jaką ten występ mógł przyjąć – czy był to recital, prezentacja czy jedynie oględziny w towarzystwie budowniczego i zlecających. Jednak należy nadmienić, że warunki, by zorganizować publiczny koncert, były zdecydowanie sprzyjające: Freyer był nie tyle „kościelnym grajkiem”, ile cenionym wirtuozem, kompozytorem i – co równie ważne – zajmował tytularną posadę organisty w kościele św. Trójcy w Warszawie. Jego talent ceniono zwłaszcza w środowisku luterańskim.

We wspomnianym artykule napisano dalej: „Powyższe stwierdzenie wkłada na Kollegium Kościelne obowiązek publicznie podziękować Panu Riemer, że się tak sumiennie i uczciwie wywiązał ze swego układu oraz polecić go parafiom innym, będąc pewnym, że od Pana Riemer zawodu nie doznają”.

Takie jak w Turku

Reklama okazała się skuteczna, przynajmniej na gruncie lokalnym. W 1860 roku Rada Parafii Ewangelickiej w Turku także postanowiła zatrudnić organmistrza do budowy instrumentu. Freyer został poproszony o wybranie najkorzystniejszego planu. Nie chciał jednak ręczyć za nieznanych organmistrzów, więc wskazał na projekt Riemera, choć oferta była droższa od konkurencyjnych, ale za to budowniczy użyć miał lepszych materiałów. W 1862 roku przybył do Turku i odebrał instrument.

strona 1 z 2
strona 1/2
Przyjaciel Chopina i nauczyciel Moniuszki grał na organach w Koninie
Przyjaciel Chopina i nauczyciel Moniuszki grał na organach w Koninie
Przyjaciel Chopina i nauczyciel Moniuszki grał na organach w Koninie
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole