Skocz do zawartości
LM.plWiadomościSześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc wolnych miejsc na cmentarzu

Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc wolnych miejsc na cmentarzu

KONIN JEST NASZ

Dodano:
Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc wolnych miejsc na cmentarzu

Miasto ma już działkę pod nowy cmentarz. Ulica Marantowska (niebieska linia na il. nr 1), przy której zostanie zbudowana nowa nekropolia, zaczyna się naprzeciwko wjazdu do FUGO i biegnie w stronę rudzickiego lasu (fot. 2-4). Cmentarz o powierzchni 20 hektarów, a więc znacznie większy od istniejącego, który ma niecałe 13 ha, zostanie zbudowany (na tej jasnozielonej plamie na il. nr 1, gdzie dzisiaj rośnie zboże – fot. 5) ponad 350 metrów na południe od niej i w odległości pół kilometra od ulicy Przemysłowej (kolor czarny na wspomnianej ilustracji).

Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach i pierwsza jej część będzie niewiele mniejsza od już istniejącej nekropolii. Dojazd do głównej bramy pobiegnie ulicą bez nazwy (kolor czerwony na il. 1, fot. 6-8), która znajduje się między Gajową (kolor żółty) i Marantowską. Dzisiaj kończy się na polu, przedzielonym dalej szpalerem drzew (zielona linia na il. 1 i fot. 9) i właśnie wzdłuż nich (miejmy nadzieję, że projekt pozwoli je zachować) będzie biegło zachodnie ogrodzenie nowego cmentarza. Jego południowa część będzie się kończyła sto metrów przed ulicą Gajową (fot. 10), żeby zachować wymaganą przepisami odległość od znajdującej się w tym miejscu posesji. Według projektu do cmentarnej bramy będzie natomiast prowadziła nowa droga do ulicy Gajowej (w miejscu pokazanym na fot. 11), która zostanie zbudowana tuż przy wschodnim ogrodzeniu ogródków działkowych „Gwarek” (fot. 12).

Zaraz za główną bramą cmentarza zaprojektowano duży plac (il. 13). Po jego lewej stronie znajdzie się budynek administracyjny i techniczno-magazynowy oraz parking na sto samochodów. Na prawo od bramy będzie drugi taki sam parking. Pierwsze rzędy cmentarza zajmą pola urnowe i kolumbaria a dopiero za nimi znajdą się groby ziemne (na lewo od bramy) i grobowce murowane (po prawej).

W drugim etapie planowana jest budowa – na przeciwległym końcu cmentarza (il. 14) – spopielarni. Zapewne uda się ją zrealizować przy wykorzystaniu prywatnego kapitału, bo prawie dwieście pogrzebów spopielonych ciał w 2020 roku na samym tylko cmentarzu komunalnym to zapowiedź wystarczającego popytu na tego rodzaju usługę w naszym mieście. Kiedy cmentarz osiągnie docelowe rozmiary, planowana jest budowa drugiego wjazd od strony ulicy Marantowskiej. Również wtedy mają powstać nowe, jeszcze większe parkingi.

strona 2 z 2
strona 2/2
Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc miejsc na cmentarzu w Koninie
Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc miejsc na cmentarzu w Koninie
Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc miejsc na cmentarzu w Koninie
Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc miejsc na cmentarzu w Koninie
Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc miejsc na cmentarzu w Koninie
Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc miejsc na cmentarzu w Koninie
Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc miejsc na cmentarzu w Koninie
Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc miejsc na cmentarzu w Koninie
Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc miejsc na cmentarzu w Koninie
Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc miejsc na cmentarzu w Koninie
Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc miejsc na cmentarzu w Koninie
Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc miejsc na cmentarzu w Koninie
Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc miejsc na cmentarzu w Koninie
Sześćset pogrzebów rocznie i tylko tysiąc miejsc na cmentarzu w Koninie
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole