Skocz do zawartości
LM.plWiadomościW Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki

W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki

Dodano:
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
reklama

Gminny Klub Malucha, Dzienny Dom Senior+ i Dom Kultury w Golinie. Placówki, które otwarto oficjalnie w Golinie odpowiadają na potrzeby wszystkich mieszkańców, od najmłodszych do najstarszych.

W budynku Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Golinie od lutego działa Gminny Klub Malucha „Kącik Skrzata”. Chociaż dzieci od roku do 3 lat poznały już kolorową placówkę to dopiero teraz została ona oficjalnie otwarta. Nie zabrakło symbolicznego przecięcia wstęgi i poświęcenia pomieszczeń. Zaproszeni goście przynieśli też najmłodszym prezenty. Były piłki, misie i klocki.

- Do klubu uczęszcza 19 maluchów, które są pod opieką czteroosobowego zespołu wykwalifikowanych osób. To nasza odpowiedź na zapotrzebowanie dzieci i ich rodziców – mówi Anna Górzna, zastępca burmistrza Goliny.

„Kącik Skrzata” powstał dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, edycja 2020. Całkowita jego wartość to ponad 670 tys. zł. W tym dofinansowanie wynosiło 533 tys. zł, a wkład własny samorządu Goliny był na poziomie 133 tys. zł. Działalność Gminnego Klubu Malucha do października przyszłego roku jest możliwa dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki projektowi „Klub Malucha - dobry start dla dziecka i rodzica”, Gminie udało się pozyskać ponad 900 tys. zł, przy całkowitej wartości niespełna 997 tys. zł.

Kolejną niezwykle potrzebną inwestycją, którą dziś oficjalnie i niezwykle uroczyście otwarto był Dzienny Dom Senior+. To z kolei miejsce dla 20 osób powyżej 60. roku życia.

- Główną funkcją naszego Domu jest tworzenie możliwości aktywnego starzenia się przedstawicieli trzeciego wieku – mówiła Żanetta Matlewska, przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego i dyrektorka Biblioteki Publicznej w Golinie, która prowadziła uroczystość.

Przebudowa i nadanie nowej funkcji budynku po restauracji „Smakosz” była możliwa w ramach projektu „Rewitalizacja osiedla Starówka w miejscowości Golina”. Projekt obejmował również zadanie dotyczące rewitalizacji zabytkowego parku Miejskiego w Golinie. W budynku o nazwie Centrum Aktywności Lokalnej mieści się Dzienny Dom Senior+, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Bank Żywności. Budynek jest również bazą lokalową dla organizacji pozarządowych i kulturalnych. Inwestycja współfinansowana była przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu to ponad 4 mln zł. W tym dofinansowanie z WRPO wynosiło ponad 3 mln zł, a wkład własny gminy Golina to 608 tys. zł. W maju 2020 roku Gmina złożyła wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
w ramach pierwszej edycji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020, Moduł I. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+. Udało się pozyskać blisko 154 tys. zł dofinansowania. Zadanie dzięki tym środkom i wkładu własnego Gminy Golina w kwocie blisko 48 tys. zł było realizowane do 31 stycznia 2021 r. W 2021 r. Gmina Golina otrzymała kolejne dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021, Moduł II. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+. Od maja 2021 r. z usług i oferty placówki korzysta 20 seniorów, mieszkańców Gminy Golina. Uczestniczą oni na co dzień w szeregu zajęć: animacyjnych, fizjoterapeutycznych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, a także z opieki pielęgniarki i wsparcia psychologa. Uczestnikom zapewniony ciepły posiłek każdego dnia oraz pomoc w dotarciu do placówki. Odbywa się szereg pogadanek, wykładów, spotkań z kulturą i sztuką, wyjazdów, interakcji międzypokoleniowych oraz zajęć, które przyczyniają się do realizacji pasji i rozwoju zainteresowań seniorów. Całkowita wartość projektu to ponad 236 tys. zł Wartość dofinansowania: 56 950,00 zł.

- Zainteresowanie Dziennym Domem Seniora jest duże. Już teraz mamy kolejkę chętnych, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach – mówi zastępca Burmistrza Anna Górzna. - Wyremontowaliśmy też gruntownie siedzibę Domu Kultury. Mamy tu miejsce do rozwoju kultury i edukacji. Te inwestycje poprawiają nasz wizerunek i służą mieszkańcom. Wartość wszystkich trzech zadań to 4,6 mln zł, a środków zewnętrznych na ich realizację zdobyliśmy 3,5 mln zł – dodaje.

Podczas uroczystości podsumowującej otwarcie trzech placówek wręczono odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” przyznaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Otrzymały je: Żanetta Matlewska, przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego i Anna Kapturska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie.

- Za całokształt działalności zawodowej i społecznej, wspieranie wszechstronnego środowiska miejskiego i wiejskiego, realizację zadań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Wielkopolski – odczytała laudację Małgorzata Waszak-Klepka, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Przedstawiciele Gminy Golina za wsparcie i pomoc wręczyli symboliczne grawertony parlamentarzystom, samorządowcom, przedstawicielom zaprzyjaźnionych instytucji, wykonawcy robót i pracownikom Urzędu Miejskiego w Golinie.

W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
W Golinie jednego dnia uroczyście otwarto trzy placówki
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole