Skocz do zawartości
LM.plWiadomościKonin przygotowany do zimy. Nikt nie zostanie bez pomocy

Konin przygotowany do zimy. Nikt nie zostanie bez pomocy

Dodano: , Żródło: LM.pl
Konin przygotowany do zimy. Nikt nie zostanie bez pomocy

W Koninie ruszyła kolejna „Akcja Zima”. Jej celem jest zapewnienie pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym.

Służby mundurowe, służba zdrowia, instytucje i organizacje pozarządowe działające w Koninie są przygotowani do pomocy potrzebującym i jak podkreślają, nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie. Jak wynika z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w naszym mieście jest 128 osób bezdomnych, w tym 13 osób spoza miasta Konina. Osoby bezdomne korzystają z pomocy MOPR w formie finansowej, rzeczowej oraz objęte są wsparciem w postaci pracy socjalnej i różnego rodzaju specjalistycznego poradnictwa. Ponadto Ośrodek dysponuje również stołówką, w której można skorzystać z pomocy w formie gorącego posiłku. Pomocą tą objętych jest 180 osób w tym do października korzystało 20 osób bezdomnych.

Od listopada posiłki dowożone są bezpośrednio do schroniska i noclegowni dla wszystkich przebywających tam osób. Placówka posiada 55 miejsc w noclegowni, 15 miejsc w schronisku oraz 15 miejsc w ogrzewalni. Obecnie w placówce przebywa łącznie 27 osób.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie każdego dnia monitorują miejsca, gdzie najczęściej spotykają się i przebywają osoby bezdomne (m.in. działki ogrodowe, pustostany, piwnice, wiaty śmietnikowe) w celu poinformowania i nakłonienia ich do korzystania z doraźnej pomocy, przede wszystkim w formie gorącego posiłku, a także skorzystania ze schronienia w Noclegowni czy Ogrzewalni dla Bezdomnych w Koninie. Informacje o miejscach, w których udzielana jest pomoc nie tylko bezdomnym, ale również osobom samotnym i potrzebującym wsparcia, tak jak co roku umieszczone będą na plakatach rozmieszczonych w różnych częściach naszego miasta.

fot. konin.pl

Konin przygotowany do zimy. Nikt nie zostanie bez pomocy
Konin przygotowany do zimy. Nikt nie zostanie bez pomocy
Konin przygotowany do zimy. Nikt nie zostanie bez pomocy
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole