Dzisiaj jest niedziela 7 marca 2021, imieniny: Pawła, Tomasza, Felicyty WIADOMOŚCI OGŁOSZENIA (18083) SPORT FORUM FIRMY (5587) PRACA (59) KINA IMPREZY WIDEO
Login:
Hasło:
Przypomnij hasło
zamknij

POGODA

Dziśpogoda
-1 / -2oC
Jutropogoda
2 / -2oC
Pojutrzepogoda
2 / -3oC
Pogodę dostarcza twojapogoda.pl

POLECANE:
Półfinał Pucharu Polski. II-ligowcy za silni dla W ... (0)Głośny okrzyk po końcowym gwizdku, Górnik wreszcie ... (5)

Reorganizacja oświaty w gminie Ślesin. Zmiany w 2 placówkach

Materiał promocyjny

Dodano: 15.01.2021 15:41

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o planach związanych z reorganizacją oświaty na terenie gminy Ślesin. Przez ostanie dwa lata prowadziliśmy wnikliwą analizę sytuacji w naszych szkołach w związku z wprowadzoną reformą szkolnictwa i likwidacją gimnazjów. Podstawowymi dokumentami, na jakich pracowaliśmy, były sprawozdania finansowe, arkusze organizacyjne szkół, dane z systemu informacji oświatowej i dane z rejestru mieszkańców Gminy. Przygotowanie wszystkich raportów i analiz poleciłem kierownikowi Referatu ds. Oświatowych Pani Katarzynie Fryzie.

Na terenie Gminy Ślesin funkcjonuje 5 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w Licheniu Starym, Ostrowążu, Piotrkowicach, Szyszyńskich Holendrach i Wąsoszach oraz jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie. Łącznie do wszystkich szkół w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 1.528 uczniów (dane na dzień 30.09.2019 r. wg Systemu Informacji Oświatowej). Do szkół i oddziałów przedszkolnych odpowiednio uczęszczało: Zespół Szkolno-Przedszkolny – 827 uczniów, Szkoła Podstawowa Licheń Stary – 241, Szyszyńskie Holendry – 171, Wąsosze – 130, Ostrowąż – 91, Piotrkowice – 68.

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie uzyskali następujące wyniki z egzaminu ósmoklasisty:

 

Liczba uczniów przystępujących

Język polski

Matematyka

Język angielski

Język niemiecki

ZSP Ślesin 63 51,52% 39,54% 50,29% 18,00%
SP Licheń Stary 16 57,89% 48,33% 53,28% -
SP Wąsosze 18 57,50% 43,81% 35,69% -
SP Szyszyńskie Holendry 15 56,67% 34,00% 34,07% -
SP Ostrowąż 12 50,83% 32,50% 30,33% -
SP Piotrkowice 7 43,14% 24,14% 28,14% -

Wszystkie obiekty, w których odbywają się zajęcia, są na bieżąco poddawane remontom i naprawom. Jednak gruntowne przebudowy wymagają zawsze zabezpieczenia dużych środków. Kontrole stanu technicznego obiektów przez inspektora budowlanego pozwoliły oszacować koszty niezbędnych remontów, których wykonanie warunkuje dalsze funkcjonowanie. Wstępna analiza kosztów wykonania zaleceń, pozwoliła oszacować wysokość nakładów, jakie samorząd musi ponieść. Spowodowało to również rozpoczęcie analizy każdej z placówek, w celu określenia racjonalności wydatkowania środków w odniesieniu do najmniejszych szkół i ich szans na funkcjonowanie w przyszłości. W przypadku dwóch najmniejszych szkół – w Piotrkowicach i Ostrowążu – spełnienie warunków wiąże się z dużymi nakładami. W przypadku Piotrkowic wymagana jest wymiana pokrycia dachowego, wykonanie izolacji i termomodernizacji fundamentów, ścian zewnętrznych i stropów, wymiana części okien, naprawa tynków, remonty łazienek, wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej. Szacunkowa wartość nakładów to ok. 760 tys. zł. W przypadku Ostrowąża – wymiana więźby dachu na starej części, wykonanie odwodnienia wokół budynku, izolacja termiczna poddasza. Szacunkowy koszt remontu to ok. 800 tys. zł. W obydwu przypadkach zgodnie ze zmienionym Prawem oświatowym należy zapewnić miejsce do spożywania posiłków. Oczywiście obowiązkiem samorządu jest dbałość o obiekty i wykonywanie remontów, jednakże nie mamy gwarancji, że pomimo poniesionych nakładów, dzieci z obwodów tych szkół będą jej uczniami. Potwierdzeniem tego faktu jest, że prowadzona od kilku lat przez te placówki kampania promocyjna nie przyniosła pożądanego efektu i nadal wielu rodziców wybiera dla swoich dzieci inną szkołę na terenie Gminy.

Poniżej przedstawię obecną oraz przyszłą sytuację obu placówek:


fot. https://sppiotrkowice.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach istnieje od 1946 roku i znajduje się w zabytkowym dworku. Łączna powierzchnia nieruchomości to 0,78 ha, powierzchnia budynku 543 mkw. W skład wchodzi budynek, boisko trawiaste i asfaltowe, plac zabaw, park przypałacowy. Do szkoły obecnie w klasach I-VIII uczęszcza 53 dzieci oraz 15 w oddziale przedszkolnym (wg wykazów uczniów przedłożonych przez dyrektora szkoły). Liczba dzieci w klasach: klasa I-7, klasaII-7, klasa III-2, klasa IV brak uczniów, klasa V-6, klasa VI-14, klasa VII-7, klasa VIII-10. Sytuacja w obecnym przedszkolu wygląda również mało obiecująco, ponieważ wśród 15 dzieci są cztery roczniki. Powoduje to, że we wrześniu 2024 roku w klasach I-VIII będzie 31 dzieci plus oddział przedszkolny.

Propozycja likwidacji tej placówki zakłada włączenie szkoły do obwodu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie (4,5 km). Pozostałe szkoły, do których mogą uczęszczać dzieci, to Wąsosze (3,5 km) i Licheń Stary (6 km). Należy również dodać, że w obwodzie szkoły w Piotrkowicach w ostatnich latach urodzeń było zdecydowanie więcej, ale rodzice dzieci z tego obwodu zdecydowali o wyborze innej szkoły: do oddziałów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszcza 29 uczniów, do szkoły w Wąsoszach – 27 uczniów, a do szkoły w Licheniu – 5 uczniów, co ogólnie stanowi większą liczbę dzieci niż uczęszczających do Piotrkowic.

W przypadku likwidacji szkoły budynek nadal będzie własnością Gminy, natomiast do dyspozycji mieszkańców pozostaną: boisko, plac zabaw i park.


fot. Google Street View

Szkoła Podstawowa w Ostrowążu istnieje od 1918 roku. Łączna powierzchnia nieruchomości to 0,50 ha, powierzchnia budynku stanowi 1.991,50 mkw. W jej skład wchodzą dwa budynki połączone ze sobą, składające się z części starszej i nowszej oraz boisko trawiaste i asfaltowe, plac zabaw i siłownia. W bieżącym roku szkolnym do szkoły uczęszcza 77 uczniów oraz 14 dzieci w oddziale przedszkolnym (wg wykazów uczniów przedłożonych przez dyrektora szkoły). Liczba uczniów w klasach: klasa I-13, klasa II-7, klasa III-7, klasa IV-7, klasa V-10, klasa VI-9, klasa VII-13, klasa VIII-11. W związku z lokalizacją szkoły na granicy z gminą Wilczyn, odpowiednio do klas I-VIII uczęszcza 36 uczniów z gminy Ślesin, 38 z gminy Wilczyn, 2 z gminy Skulsk oraz 1 – Piotrków Kujawski.

Propozycja likwidacji szkoły zakłada utworzenie w nowszej części budynku, dwóch oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III, które stanowiłyby filię Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie. Podobnie jak w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach na liczbę uczniów w szkole ma wpływ decyzja rodziców o wyborze dla swojego dziecka innej placówki. Potwierdzają to dane o liczbie uczniów z tego obwodu w innych szkołach: Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 27 uczniów i Szkole Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach – 7 uczniów.

Sytuacja w obecnym przedszkolu wygląda również mało obiecująco, ponieważ wśród 14 dzieci są cztery roczniki. Powoduje to, że we wrześniu 2024 roku w klasach I-VIII będzie 48 dzieci plus oddział przedszkolny.

Starsza część budynku zostałaby przystosowana ze środków Programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, które stanowią pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym, na zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Pomysł takiego przeznaczenia budynku został poruszony także na jednym z zebrań przez mieszkańców Ostrowąża jako alternatywa dla zagospodarowania obiektu i stworzenia centrum pomocy i aktywizacji dla osób starszych. Przystosowanie tej części obiektu dla osób starszych oznacza także rozdzielenie organizacyjne funkcji budynku (osobne wejścia, brak wspólnych ciągów komunikacyjnych, odrębna infrastruktura). Byłby to pierwszy taki obiekt w gminie Ślesin z przeznaczeniem dla osób starszych, gdzie dodatkowo powstaną nowe miejsca pracy.

W ostatnim czasie odbyłem spotkania z pracownikami obydwu szkół. W przypadku szkoły w Piotrkowicach podstawa programowa realizowana jest obecnie przez 15 nauczycieli w łącznym wymiarze 11,44 etatu, z czego dla 10 stałym miejscem pracy są Piotrkowice a dla 5 – Z S-P w Ślesinie. Analogicznie w Ostrowążu – przez 22 nauczycieli w łącznym wymiarze 16,24 etatu z czego 15 zatrudnionych jest w Ostrowążu (w tym 4 na czas określony) a 7 na stałe w Ślesinie. Odpowiednio – w szkołach w Piotrkowicach 2,5 etatu i w Ostrowążu 3,0 etaty stanowią pracownicy obsługi. Wszyscy dostali zapewnienie o zatrudnieniu w pozostałych szkołach na terenie gminy Ślesin.

Ogólne wydatki finansowe na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2019 roku wyniosły 20.718.175,53 zł, a dochody wyniosły ogółem: 14.347.338,00 zł. Różnicę w wysokości 6.370.837,53 zł gmina pokryła z dochodów własnych. Rozkłada się to następująco dla poszczególnych placówek:

NAZWA SZKOŁY Dochody 2019 r. (subwencja z budżetu państwa) Wydatki 2019 r. (budżet państwa + gmina) Różnica (środki z budżetu gminy) Kwota na ucznia (wydatki 2019 r. / ilość uczniów)
SP Piotrkowice – 68 ucz. 678.435,26 zł 1.194.293,09 zł 515.857,83 zł 17.563 zł
Z Sz-P Ślesin – 827 ucz. 7.678.058,95 zł 11.411.476,15 zł 3.733.417,20 zł 13.798 zł
SP Licheń Stary – 241 ucz. 2.146.623,64 zł 2.507.836,12 zł 361.212,48 zł 10.405 zł
SP Wąsosze – 130 ucz. 1.272.150,59 zł 1.695.043,80 zł 422.893,21 zł 13.038 zł
SP Ostrowąż – 91 ucz. 973.996,44 zł 1.359.172,28 zł 385.175,84 zł 14.935 zł
SP Szyszyńskie Holendry – 171 ucz. 1.502.831,08 zł 1.506.788,59 zł 3.957,51 zł 8.811 zł
 
Inne dochody i wydatki w tym:
- wpływy z różnych opłat, dochodów, kar
- wpływy z usług-przedszkola
- zakupy, usługi (Fundusz Sołecki)
- przedszkola 
- dotacje, usługi, inwestycje 
- dowozy, eksperci
- stypendia socjalne
- stypendia motywacyjne
95.242,04 zł 1.043.565,50 zł 948 323,46 zł -
OGÓŁEM – 1528 ucz. 14.347.338,00 zł 20 718 175,53 zł 6.370.837,53 zł 13.559 zł

Celem i obowiązkiem samorządu, który reprezentuję, jest dążenie aby szkoły posiadały dobrą bazę, bogatą ofertę edukacyjną, poszerzoną o dodatkowe zajęcia i wyposażoną w nowoczesne pomoce dydaktyczne, stwarzającą warunki do rozwoju uzdolnień i umiejętności dzieci i młodzieży.

Dzieci, które dołączą do Z S-P w Ślesinie dostaną szanse na wszechstronny rozwój oraz na zawiązanie nowych przyjaźni. Ta szkoła to nie tylko możliwości edukacyjne i towarzyskie, ta szkoła daje nam wybór. Wybór tego, jak wśród tylu indywidualności ukształtuje się dorosłe życie każdego ucznia. Ta Szkoła szanuje nie tylko wybitnych uczniów - gwarantuje, iż każdy uczeń, nawet mniej zdolny nie będzie napiętnowany. Wiem, ponieważ sam uczęszczałem do tej szkoły, moje dzieci też będą.

Z mojej strony mogę Państwa zapewnić, że dzieci będą miały zagwarantowany dogodny dojazd do szkół, a także opiekę wychowawczą. Zapewniam również, że nie będziemy rozdzielać dzieci uczęszczających w chwili obecnej do jednej klasy.

O zamiarze likwidacji szkoły decyduje Rada Miejska Gminy Ślesin – nasi mieszkańcy. Ostateczna decyzja należy jednak do kuratora oświaty – to od jego opinii zależeć będzie, czy placówki będą zlikwidowane czy też nie.

Każdy rodzic może sam zdecydować o miejscu nauki swojego dziecka. Nasza propozycja zakłada włączenie obydwu placówek do Ślesina, ponieważ to rozwiązanie daje najwięcej korzyści dla dzieci. W związku z decyzją rządu o likwidacji gimnazjów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie dysponuje dwoma budynkami, których stan techniczny jak i wyposażenie sytuuje go na wysokiej pozycji wśród wszystkich szkół powiatu konińskiego.

W budynku szkoły przy ul. Żwirki i Wigury 55 zlokalizowane są oddziały przedszkolne (255 dzieci) oraz klasy I-III (243 uczniów) w roku szkolnym 2020/2021. To najbezpieczniejsze rozwiązanie dla naszych najmłodszych dzieci. Znajdujące się na terenie szkoły dwa place zabaw, sala gimnastyczna, sala teatralna, kompleks Orlik, dają dzieciom wszechstronne możliwości rozwoju. Dla najmłodszych prowadzone są zajęcia z rytmiki oraz nauka języka angielskiego.

Natomiast do byłego budynku gimnazjum uczęszczają uczniowie klas IV-VIII (368 uczniów). Starsze dzieci do dyspozycji mają w pełni wyposażone pracownie: fizyczną, chemiczną, biologiczną, matematyczną, historyczną i geograficzną, halę sportową, bibliotekę, boisko sportowe oraz kompleks Orlik oddalony o 300 m. Od ubiegłego roku w szkole na podstawie uchwały Rady Powiatu Konińskiego funkcjonują oddziały mistrzostwa sportowego. Prowadzone są zajęcia rozwijające umiejętności i talenty: koła zainteresowań (teatralne, plastyczne, recytatorskie, matematyczne, informatyczne, historyczne, scrabble, warcaby), zajęcia sportowe (piłka nożna, żeglarstwo, cykliczne wyjazdy na basen i na „Białą szkołę”– nauka jazdy na nartach). Ponadto Z S-P Ślesin dysponuje wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, specjalistami pomocy psychologiczno–pedagogicznej (6 logopedów, 2 oligofrenopedagogów, 4 pedagogów, 1 psycholog, 3 specjalistów rewalidacji, 1 socjoterapeuta, 2 surdopedagogów, 2 tyflopedagogów). Nauczyciele wychowania fizycznego posiadają uprawnienia trenerskie z zakresu piłki nożnej chłopców i dziewcząt oraz kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, w szkole prowadzony jest klub sportowy: „Delfin” – piłka nożna dziewcząt i chłopców, nauka żeglowania. Dodatkowym atutem jest znajdujący się w pobliżu Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, w którym odbywają się różne zajęcia przeznaczone dla naszych dzieci.

Potencjał Szkoły Podstawowej w Ślesinie zapewnia realizację potrzeb edukacyjnych i rozwojowych wszystkim uczniom. Każde dziecko dołączające do nowej grupy będzie miało zapewnioną pieczę, aby czuło się równie komfortowo i bezpiecznie jak w starej szkole. Jako rodzic, jestem przekonany, że każdy podejmie najlepszą decyzję dla swojego dziecka, aby nasze dzieci miały równe szanse rozwoju.

Ufam, że przedstawione przeze mnie argumenty pomogą Państwu zrozumieć zamiar przeprowadzenia reorganizacji szkół w naszej Gminie.

Mariusz Zaborowski, burmistrz gminy Ślesin

 

*** *** ***

Koronawirus w Polsce stał się faktem. Bądź na bieżąco! Nie panikujemy, rzetelnie informujemy. Każdą informację weryfikujemy u źródła, nie publikujemy plotek ani informacji niesprawdzonych. Nie ścigamy się.

 

Regionalne informacje dot. koronawirusa znajdziecie pod adresem https://www.lm.pl/tagi/koronawirus

*** *** ***

Chcesz nas zainteresować tematem? Czekamy na sygnały/materiały. Piszcie na alert@lm.pl.

Czytaj więcej na temat:oświata,   szkolnictwo,   ŚlesinNAJPOPULARNIEJSZE WIDEO

UWAGA
zamknij

Próbujesz wgrać za duże zdjęcie.

Wgrywane zdjęcie nie może być większe niż 500 kB.
Spróbuj zmniejszyć zdjęcie jakimś darmowym programem np. dostępnym w systemie Windows programem Paint lub skorzystaj ze strony internetowej: zmniejszacz.pl.
Jeżeli tego nie zrobisz, ogłoszenie zostanie dodane bez zdjęć. Będziesz je mógł dodać później.