Skocz do zawartości
LM.plWiadomościWojewoda: Głosowanie w KBO bez konieczności podania PESEL

Wojewoda: Głosowanie w KBO bez konieczności podania PESEL

Dodano: , Żródło: LM.pl
Wojewoda: Głosowanie w KBO bez konieczności podania PESEL

Przyjęty w styczniu regulamin Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, zdaniem wojewody wielkopolskiego, zawiera zapisy niezgodne z prawem. Część z nich została uchylona.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewoda wielkopolski wydał na początku marca. Dotyczy ono regulaminu Konińskiego Budżetu Obywatelskiego przyjętego przez konińskich radnych pod koniec stycznia tego roku. Wojewoda zakwestionował kilka zapisów tego regulaminu.

Najwięcej miejsca poświęcił kwestii podawania numerów PESEL przy głosowaniu. Służy on weryfikacji przez Urząd Miejski w Koninie, czy osoba oddająca głos jest rzeczywiście mieszkańcem naszego miasta. Zdaniem wojewody jednak numer PESEL nijak tego nie potwierdza. – Elementami umożliwiającymi określenie, kto jest mieszkańcem gminy a kto nim nie jest, są: imię i nazwisko, a także adres danej osoby, pod którym ona przebywa z zamiarem stałego pobytu. Numer PESEL nie jest ani warunkiem, ani przesłanką bycia mieszkańcem gminy, jak również nie obejmuje danych dotyczących miejsca zamieszkania – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia.

Wojewoda wielkopolski przywołuje przy tym orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 września 2019 r. NSA podtrzymał to stanowisko w orzeczeniu z 11 grudnia 2020 r. – Wspomniany wyrok NSA wpisuje się w pewną linię orzeczeń, w których przepisy uchwał przewidujące obowiązek podania numeru PESEL w ramach budżetu obywatelskiego były uznawane za sprzeczne z prawem – ocenia dr Adrian Misiejsko na łamach portalu prawo.pl.

Wymóg podawania numeru PESEL stosuje bowiem nie tylko Konin, ale również wiele innych samorządów. Problemów z weryfikacją tożsamości mieszkańców Konin doświadczył zresztą już w 2017 r. Duża pula numerów PESEL jest bowiem ogólnodostępna (np. w KRS). Część mieszkańców zgłaszała wtedy, że ich numer został wykorzystany w głosowaniu. Obecnie, w przypadku głosowania przez Internet, należy podać również  numer telefonu, na który wysyłany jest sms z kodem do potwierdzenia udziału w głosowaniu.

Wojewoda wielkopolski ponadto zakwestionował zapis o dopuszczeniu realizacji projektu po zakończeniu roku budżetowego, w planie którego został ujęty oraz trzy rozdziały regulaminu dotyczące kampanii informacyjnej i edukacyjnej, monitoringu oraz ewaluacji KBO.

Rozstrzygnięcie wojewody oznacza wstrzymanie obowiązywania wymienionych wyżej zapisów danej uchwały. Władze Konina mogą zaskarżyć rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole