Skocz do zawartości
LM.plWiadomościKonin. Dodatek węglowy wystartował. Kto może skorzystać?

Konin. Dodatek węglowy wystartował. Kto może skorzystać?

Dodano:
Konin. Dodatek węglowy wystartował. Kto może skorzystać?

Od dziś Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie przyjmuje wnioski osób starających się o dodatek węglowy. Zainteresowanie takim wsparciem jest duże. Jak się dowiedzieliśmy, do MOPR wpłynęło już kilkanaście tego rodzaju zgłoszeń.

- Dodatek węglowy wynosi 3 tysiące złotych. Przysługuje on gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego - czytamy na oficjalnej stronie miasta.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały z wcześniejszego wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

O dodatek mogą się starać zarówno samotnie mieszkające osoby, jak i rodziny. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla konkretnego gospodarstwa domowego złożyło więcej osób, rozpatrywany jest dokument, który wpłynął jako pierwszy.

Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mieszkającym i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego ze względów humanitarnych. Dodatek jest przyznawany bez kryterium dochodowego. Pieniądze zostaną wypłacone na wskazane konto bankowe.

Wnioski można składać: osobiście w siedzibie MOPR, ul. Przyjaźni 5, pokój nr 18, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00, w formie pisemnej, wysyłając wniosek na adres MOPR, 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5 i za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/vm52o1nw0m

Więcej informacji na ten temat uzyskacie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5 oraz pod numerami telefonów: 63 24 99 610, 63 24 99 654, 63 24 99 662, 63 24 99 663.

Czytaj więcej na temat:ogrzewanie , wegiel, mopr konin, dodatek weglowy
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole