Skocz do zawartości
LM.plWiadomościZespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zmienia nazwę na ZE PAK Spółka Akcyjna

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zmienia nazwę na ZE PAK Spółka Akcyjna

Dodano:
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zmienia nazwę na ZE PAK Spółka Akcyjna

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna zmienia nazwę na ZE PAK Spółka Akcyjna.

 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA informuje, że Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 30 września 2021 dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki. Chodzi o zmianę z Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna na ZE PAK Spółka Akcyjna, nadając nowe następujące brzmienie: ZE PAK Spółka Akcyjna.

 Uchwałą z dnia 28 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu ZE PAK SA, uwzględniającego zmianę dokonaną na mocy tej uchwały.

 

Czytaj więcej na temat:ZEPAK Spółka Akcyjna, ZE PAK
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole