Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościCzesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki

Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki

Dodano:
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Koło

Stylowa inscenizacja w wykonaniu kolskich aktorów pokazała życie Czesława Freudenreicha, ostatniego właściciela fabryki fajansu, filantropa i patrioty. Okazją było odsłonięcia Pomnika Ławeczki na cześć społecznika i spektakl "Nie przeminął" w reżyserii Radomira Pioruna. 

Doszło do tego dzięki Stowarzyszeniu Budowy Pomnika Ławeczki Czesława Freudenreicha w Kole, które od kilku lat zabiegało o upamiętnienie zacnego mieszkańca. Uroczystość odbyła się na Skwerze Niepodległości przed kolskim starostwem w 150 rocznicę urodzin kolanina. Tam stanęła ławeczka i główny bohater z rowerem, na którym lubił się przemieszczać po Kole. Pierwotny projekt nakreślił Jacek Dziedziczak. Autorami dalszej koncepcji są nauczyciele rzeźby z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu, wcześniej w Kole: Jacek Wojciechowski i Krzysztof Wojtukiewicz, którzy pilotowali projekt i nadzorowali jego odlew w Szymanowie. Pomysł na takie uhonorowanie kolskiego filantropa zrodził się w sercu Bożeny Gronert-Ubych z Miejskiego Domu Kultury, która wskazała na zdjęcie z 1900 roku. Ta fotografia posłużyła za wzór pomnika.

- W 2015 roku powiedziałam o tym, że ławeczka mogłaby zaistnieć w przestrzeni publicznej. Pokazałam zdjęcie Czesława z rowerem, które zostało zaakceptowane. Potem była przerwa aż do momentu, kiedy dyrektor MDK Radomir Piorun zaproponował aby opublikować informację o zbiórce. Poprosiliśmy o pomoc w tym zakresie stowarzyszenie Kołwrotek – wspominała Bożena Gronert-Ubych. - I tak po ośmiu latach uczestniczymy w historycznej chwili, która została zaaranżowana przez mieszkańców miasta, ziemi kolskiej, budowniczych tego pomnika. Upamiętnienie kolanina, przedsiębiorcy, filantropa i patrioty postrzeganego jako wzór szlachetności to nasz sukces. Z dumą będziemy patrzeć na tę rzeźbę. Mam nadzieję, że z przyjemnością będziemy siadać obok naszego bohatera, a pobierając kod QR wysłuchamy tego, co chciałby nam powiedzieć. A chwile z Czesławem stojącym w swobodnej pozie, z przyjaznym wyrazem twarzy i subtelnym  uśmiechem będą wypełnione refleksją.  

Na skwerze wróciliśmy do lat przedwojennych, a historyczna inscenizacja "Nie przeminął" w wykonaniu kolskich aktorów zupełnie zmieniła formułę odsłaniania pomników. Na skwer przybył bryczką Czesław z żoną i czterema córkami, aby powspominać minione czasy i ludzi, ale przede wszystkim aby podziękować współczesnym spadkobiercom jego działalności: gospodarzom miasta, władzom powiatu, wszystkim społecznikom, twórcom i animatorm kultury, którzy zadbali o pamięc. Już w ciągu dnia na rodzinnym pomniku złożono kwiaty, a wieczorem na scenie Miejskiego Domu Kultury zaprezentowano spektakl inspirowany życiem kolskiego filantropa. Na okoliczność jubileuszu Muzeum Technik Ceramicznych w Kole opublikowało notę biograficzną Czesława Freudenreicha.

Urodził się 150 lat temu. Jego rodzicami byli August - właściciel kolskiej fabryki fajansu i Emilia z Szafrańskich. W 1900 r. po naukach w Kaliszu, Warszawie i Zgierzu powrócił do Koła na stałe, by pracować u ojca. W 1905 r. poślubił Lucynę Rokossowską. Stał się spadkobiercą rodzinnej fabryki, założonej w 1842 r. przez jego dziadka Józefa . Był człowiekiem pracowitym, energicznym, budzącym zaufanie, cieszącym się szacunkiem robotników, choć wymagał uczciwej i solidnej pracy. Starał się rozwinąć produkcję kolskiej ceramiki poprzez wprowadzanie nowych asortymentów, form, wzorów i dekoracji. W latach 30. ubiegłego wieku kolski fajans sprzedawany był "od ręki", zdobywając rynek krajowy i zagraniczny. Fabryka uzyskiwała nagrody i wyróżnienia.

Czesław Freudenreich włączył się w nurt życia kulturalno-społecznego miasta. Został prezesem Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego "Lutnia", które w okresie niewoli pełniło rolę kulturotwórczą oraz budziło polską świadomość narodową. Wtedy też ujawnił swój talent reżyserski i aktorski. Prowadził działalność dobroczynną, fundował stypendia dla niezamożnej młodzieży. Patronował powstałej w 1906 r. Kolskiej Macierzy Szkolnej, zakładającej polskie szkoły. Działał w kolskim Towarzystwie Wspomagania Ubogich oraz Towarzystwie Wzajemnego Kredytu.

Gdy 10 listopada 1918 r. doszło do przejęcia władz z rąk niemieckich, stanął na czele Wydziału Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Powiatu Kolskiego. Po odzyskaniu niepodległości należał do bardzo aktywnych radnych miejskich. Działał w ochotniczej straży ogniowej. Angażował się w rozwój kolskiego sportu - przede wszystkim wioślarstwa. Ale głównym polem jego aktywności była Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu miasta przez Niemców, ze względu na patriotyczną działalność, osadzono go wraz z córką Krystyną w konińskim więzieniu. Oboje zostali rozstrzelani przez hitlerowców 10 listopada 1939 r., w przeddzień święta niepodległości.

Czesław Freudenreich był ostatnim właścicielem Fabryki Fajansu i Majoliki w Kole. W swojej fabryce utworzył i utrzymywał archiwum wyrobów dawnych i współczesnych, pochodzących z jego zakładu. Jako trzeci dziedzic fabryki zgromadził okazały zbiór rodzinnej produkcji – wyrobów z porcelany, półporcelany, fajansu i majoliki. Był inicjatorem utworzenia muzeum w Kole. Doprowadził także do zabezpieczenia ruin kolskiego zamku. Od otwarcia w 2015 r., jego imię nosi stała ekspozycja Muzeum Technik Ceramicznych „Fajans kolski – formy, dekoracje, techniki zdobnicze”.

 

Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Czesław Freudenreich. Od fabryki fajansu do pomnika ławeczki
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole