Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościGdzie i po co stosuje się rury odgromowe?

Gdzie i po co stosuje się rury odgromowe?

Materiał promocyjny

Dodano:
Gdzie i po co stosuje się rury odgromowe?
Materiał promocyjny

Rury odgromowe to elementy ochronne, wspierające podstawową funkcję każdego piorunochronu, czyli bezpieczne odprowadzanie prądu piorunowego do ziemi. Stosuje się je na zwodach i przewodach odprowadzających instalacji w celu ochrony mienia oraz ludzkiego zdrowia i życia. W tym wpisie krótko przybliżamy, w jakich sytuacjach stosuje się rury odgromowe, na czym polega ich skuteczność oraz z jakich materiałów powinny być wykonane, by pełnić swoją funkcję.

Kiedy stosuje się rury odgromowe?

Rury odgromowe wykorzystuje się w sytuacjach, gdy:

  • występują trudności w zachowaniu wymaganych odstępów izolacyjnych między przewodami odgromowymi,
  • montaż systemu odgromowego przeprowadzany jest pod warstwą ocieplenia, np. łatwopalnym styropianem,
  • istnieje bezpośrednie ryzyko pożaru albo porażenia dotykowego lub krokowego w pobliżu urządzenia piorunochronnego,
  • zachodzi potrzeba zapobiegania uszkodzeniom lub odbarwieniom tynku i ścian elewacji w instalacjach wewnętrznych.

Warto pamiętać, że umieszczenie przewodów w rurach odgromowych może utrudniać inspekcję całego układu. Dlatego w trakcie montażu należy zadbać o dostępność do inspekcji oraz konserwacji. Zapewnia się ją, stosując np. rewizje inspekcyjne lub konstrukcję modułową rur, dzięki której można dostać się do pożądanych miejsc bez potrzeby demontażu konstrukcji.

Na czym polega skuteczność rur odgromowych?

Wyładowania atmosferyczne wiążą się każdorazowo z uwolnieniem potężnej energii. W ich efekcie powstają pioruny, które poszukują jak najszybszej drogi do uziemienia. W sytuacji idealnej piorun „wybrałby” grunt – jednak „bardziej ekonomicznym rozwiązaniem” jest dla niego skrócenie ścieżki poprzez uderzenie w elementy znajdujące się powyżej ziemi: słupy, drzewa czy wreszcie budynki.

Kiedy piorun uderzy w dom, to dzięki zainstalowanemu w nim systemowi ochrony odgromowej ogromny ładunek elektryczny nie zniszczy bezpośrednio struktury, lecz zostanie przechwycony i odprowadzony do gruntu. Droga będzie wiodła przez siatkę zwodów, następnie przez przewody odprowadzające, a potem uziemienie. W ten sposób potężna energia nie stworzy bezpośredniego zagrożenia dla mienia ani jego użytkowników.

Podczas przeniesienia ładunków przewody odgromowe się nagrzewają a połączenia iskrzą. Może to doprowadzić do przeniesienia iskier na elementy konstrukcyjne domu, wywołać zapłon i grozi uszkodzeniem struktury albo pożarem. W skrajnych przypadkach, szczególnie w obecności materiałów łatwopalnych lub w sytuacji przepięć, może dojść do wybuchu.

Rury odgromowe stosuje się, aby zapobiec tym niebezpiecznym konsekwencjom. Prąd przepływający przez wyposażony w nie system jest dodatkowo zabezpieczony warstwą izolacyjną, która chroni przed przenikaniem energii elektrycznej i wysokich temperatur na zewnątrz. Czym musi cechować się taka izolacja, by pozostać skuteczną?

Z czego powinny być wykonane rury odgromowe?

Aby możliwa była skuteczna ochrona instalacji i budynku przed wyładowaniami, zastosowane materiały muszą spełniać ściśle określone kryteria. Każda rura odgromowa powinna się charakteryzować:

  • wysoką wytrzymałością mechaniczną,
  • dużą sztywnością,
  • odpornością na bezpośrednią ekspozycję na promieniowanie UV (światło słoneczne),
  • grubością ścianki wynoszącą minimum 3 mm, co skutecznie zabezpiecza przed porażeniem istoty żywe.

Takie cechy i parametry osiąga się dzięki wykonaniu rur odgromowych ze specjalnego tworzywa PCV, odpornego na agresywne warunki środowiskowe czy uszkodzenia mechaniczne. Gwarantuje to efektywną ochronę oraz długi czas eksploatacji. Tworzywo można również łatwo dostosować do pożądanej estetyki budynku, która, choć jest wymogiem drugo-, a nawet trzeciorzędnym, to jednak przekłada się realnie na atrakcyjność wizualną, a zatem także wartość obiektu. Wysokiej klasy rury odgromowe można znaleźć np. w AH Hardt – sklepie internetowym najbardziej doświadczonego producenta instalacji odgromowych w Polsce. O jakości i skuteczności poszczególnych produktów świadczą bezwzględna zgodność z obowiązującymi normami, certyfikaty oraz pozytywne wyniki badań.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole